Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/891
Title: Синергетичні методи аналізу
Keywords: синергетика
стохастичні методи
фрактали
методи теорії біфуркації
нелінійні динамічні моделі
автоколивання
граничні цикли
системи з дискретним часом
сценарій Фейгенбаума
теорії катастроф
динамічний хаос
химерні атрактори
метод Ляпунова
Issue Date: 2011
Citation: Синергетичні методи аналізу [Електронний ресурс] : методичні вказівки і завдання до виконання самостійних робіт для студентів спеціальностей: 8.080203 «Системний аналіз і управління», 8.080404 «Інтелектуальні системи прийняття рішень», 8.080204 «Соціальна інформатика» та 8.080402 «Інформаційні технології проектування» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. Я. Данилов, А. Ю. Зінченко. - Електронні текстові дані (1 файл: 3,52 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011.- Назва з екрана.
Abstract: Методичні вказівки подано як стислий виклад основних відомостей, термінів і алгоритмів з курсу, які направленні на виконання певної самостійної роботи. Тому засвоєння викладеного матеріалу потребує набагато більшого обсягу та кількості годин. Наведені лабораторні роботи відображають весь курс дисципліни. Більшість з них є досить елементарними і широко використовуваними, проте деякі з них є справжніми дослідницькими і вимагають використання (створення) програмних продуктів, що ускладнює початкову задачу (наприклад, псевдофазова реконструкція атракторів).
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/891
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (ММСА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E9-10-225.pdf
  Restricted Access
3.61 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.