Skip navigation

Наукові вісті НТУУ «КПІ»: науково-технічний журнал, № 2(94) : [20] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Вплив середнього магнітного поля на формування дисперсних ферум-оксигенвмісних мінеральних фаз методом ротаційно-корозійного диспергуванняЛавриненко, О. М.; Павленко, О. Ю.; Lavrinenko, O. M.; Pavlenko, O. Yu.; Лавриненко, Е. Н.; Павленко, О. Ю.
2014Германосилікатні екстраширокопористі цеоліти структури UTLКупецька, О. Ю.; Іваненко, І. М.; Kupetska, О. Yu.; Ivanenko, I. M.; Купецкая, О. Ю.; Иваненко, И. Н.
2014Вплив стадій обробки волокон луб’яних культур на показники мікрокристалічної целюлозиБарбаш, В. А.; Нагорна, Ю. М.; Barbash, V. A.; Nagorna, Y. M.; Барбаш, В. А.; Нагорная, Ю. Н.
2014Кремнієві фотопомножувачі як альтернативна система фотопомножувачів детектора нейтральних частинок на електрон-протонних прискорювачахЮдін, А. С.; Богорош, Олександр Терентійович; Воронов, Сергій Олександрович; Iudin, A. S.; Bogorosh, О. T.; Voronov, S. O.
2014Технология ультразвукового контроля заполнения подмуфтового пространства клеесварной муфты трубопроводовТымчик, Г. С.; Подолян, А. А.; Tymchik, G. S.; Podolian, A. A.; Тимчик, Г. С.; Подолян, А. А.
2014Метод оцінки модуляційної передавальної функції трифокальної інтраокулярної лінзиКолобродов, В. Г.; Кучугура, І. О.; Микитенко, В. І.; Сірий, Є. А.; Kolobrodov, V. G.; Kuchugura, I. O.; Mykytenko, V. I.; Siryi, Ie. A.; Колобродов, В. Г.; Кучугура, И. О.; Микитенко, В. И.; Серый, Е. А.
2014Ефективність функціонального розподілення твердого палива в пошаровій системі з рудно-флюсо-паливних композиційЧернега, Д. Ф.; Нещадим, В. М.; Кудь, П. Д.; Іванченко, Д. В.; Chernega, D. F.; Neschadim, V. N.; Kud, P. D.; Ivanchenko, D. V.; Чернега, Д. Ф.; Нещадим, В. Н.; Кудь, П. Д.; Иванченко, Д. В.
2014Monitoring of Welding Processes with Application of Artificial Neural NetworksChvertko, Ie. P.; Pirumov, A. Ie.; Shevchenko, M. V.; Чвертко, Є. П.; Пірумов, А. Є.; Шевченко, М. В.; Чвертко, Е. П.; Пирумов, А. Е.; Шевченко, Н. В.
2014Аналіз структури течії у вихровій камері із торцевим струминним керуваннямТурик, В. М.; Мілюков, Д. Є.; Turick, V. N.; Miliukov, D. Ye.; Турик, В. Н.; Милюков, Д. Е.
2014Вплив температури мікрохвильового спікання на структуру і механічні властивості гідроксиапатитної керамікиТовстоног, Г. Б.; Сич, О. Є.; Скороход, В. В.; Tovstonoh, H.; Sych, O.; Skorokhod, V.; Товстоног, А. Б.; Сыч, Е. Е.; Скороход, В. В.
2014Визначення в’язкості пристінного шару у формуючих каналах обладнання для переробки полімерівСокольський, О. Л.; Івіцький, І. І.; Сівецький, В. І.; Мікульонок, І. О.; Sokolskiy, A. L.; Ivitskiy, I. I.; Sivetskiy, V. I.; Mikulionok, I. O.; Сокольский, А. Л.; Ивицкий, И. И.; Сивецкий, В. И.; Микулёнок, И. О.
2014Застосування імпульсних електромагнітних дій для керування процесом кристалізації з’єднань при точковому контактному зварюванніРижов, Р. М.; Сидоренко, П. Ю.; Нестуля, С. О.; Кочубей, В. В.; Ryzhov, R. M.; Sydorenko, P. Yu.; Nestoulia, S. O.; Kotchoubey, V. V.; Рыжов, Р. Н.; Сидоренко, П. Ю.; Нестуля, С. О.; Кочубей, В. В.
2014Удосконалення конструкції сканера для лазерних терапевтичних установокКотляров, В. П.; Kotlyarov, V. P.; Котляров, В. П.
2014Вплив Ni на фазовий склад, мікроструктуру та механічні властивості системи високоентропійних сплавів AlCrCoCuFeNiх (x = 0; 0,5; 1; 2; 3)Карпець, М. В.; Макаренко, О. С.; Мисливченко, О. М.; Горбань, В. Ф.; Karpets, M. V.; Makarenko, E. S.; Myslyvchenko, O. M.; Gorban’, V. F.; Карпец, М. В.; Макаренко, Е. С.; Мысливченко, А. Н.; Горбань, В. Ф.
2014Модель доводки киснево-конверторної плавки сталі за заданою температурою і вмістом вуглецюБогушевський, В. С.; Сергеєва, К. О.; Bohushevskiy, V. S.; Sergeieva, K. O.; Богушевский, В. С.; Сергеева, Е. А.
2014Розрахунок імовірності виконання вимог до діаметра пор у зварних швахГаєвський, В. О.; Прохоренко, В. М.; Gaievskyi, V. O.; Prokhorenko, V. M.; Гаевский, В. О.; Прохоренко, В. М.
2014Шорсткість поверхонь композитних підшипників ковзання високошвидкісної поліграфічної техніки за умов тонкого кубанітового шліфуванняГавриш, А. П.; Роїк, Т. А.; Киричок, П. О.; Віцюк, Ю. Ю.; Gavrish, A. P.; Roik, T. A.; Kyrychok, Р. О.; Vitsuk, Yu. Yu.; Гавриш, А. П.; Роик, Т. А.; Киричок, П. А.; Вицюк, Ю. Ю.
2014Потраєкторна поведінка класу керованих п’єзоелектричних полів з немонотонним потенціаломКасьянов, П. О.; Палійчук, Л. С.; Kasyanov, P. O.; Paliichuk, L. S.; Касьянов, П. О.; Палийчук, Л. С.
2014Прогнозування актуарних процесів за допомогою узагальнених лінійних моделейБідюк, Петро Іванович; Трухан, С. В.; Bidyuk, P. I.; Trukhan, S. V.; Бидюк, Петр Иванович; Трухан, С. В.
2014Аналіз ефективності рециркуляційної сушарки зерна з тепловим насосомБезродний, М. К.; Вовк, В. В.; Bezrodny, M. K.; Vovk, V. V.; Безродный, М. К.; Вовк, В. В.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 20