Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/962
Title: Техніка високих напруг
Keywords: високовольтна ізоляція
витримувана напруга
Issue Date: 2011
Citation: Техніка високих напруг [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів факультету електроенерготехніки та автоматики / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. О. Бржезицький, В. Б. Абрамов, В. М. Козюра та [ін.]. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,13 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. - Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/962
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (ТЕВН)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-11-258.pdf
  Restricted Access
3.21 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.