Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/9988
Title: Впровадження електронного обслуговування у науково-технічному відділі НТБ НТУУ «КПІ»
Other Titles: Внедрение электронного обслуживания в научно-техническом отделе НТБ НТУУ «КПИ»
Authors: Тепікіна, Л. В.
Тепикина, Л. В.
Keywords: НТБ НТУУ «КПІ»
інтегрована бібліотечна система ALEPH 500
електронний каталог бібліотеки
модуль Циркуляція
формуляр читача
науково-технічна література
інноваційні технології
сучасні користувачі бібліотеки
НТБ НТУУ «КПИ»
интегрированная библиотечная система ALEPH 500
электронный каталог библиотеки
модуль Циркуляция
формуляр читателя
научно-техническая литература
инновационные технологии
современные пользователи библиотеки
Issue Date: 2011
Citation: Тепікіна, Л. В. Впровадження електронного обслуговування у науково-технічному відділі НТБ НТУУ «КПІ» [Електронний ресурс] : [доповідь] / Л. В. Тепікіна ; НТУУ «КПІ», НТБ // Міжнародна наукова конференція «Формування і розвиток бібліотечного електронного середовища», Київ, 4 – 6 жовтня 2011 року. – Електронні текстові дані (2 файла: 45,0 Кбайт ; 92,0 Кбайт). – [Київ, 2011]. – Назва з екрана. - [додаток: презентація].
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/9988
Appears in Collections:Матеріали конференцій, семінарів і т.п. НТБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tepikina_ Dopovid.doc46.5 kBMicrosoft WordView/Open
prezentatsiya.ppt92 kBMicrosoft PowerpointView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.