Психологія конфлікту

Ескіз недоступний

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Психологія конфлікту. Робоча программа кредитного модуля, рівень вищої освіти перший (бакалаврський), спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»; 051 «Економіка»; 061 «Журналістика»; 073 «Менеджмент»; 075 «Маркетинг». Освітня програма: Образотворче мистецтво; Реклама і зв'язки з громадськістю; Видавнича справа та редагування; Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі; Економічна кібернетика; Міжнародна економіка; Економіка підприємства; Управління персоналом та економіка праці; Бізнес-аналітика; Менеджмент і бізнес-адміністрування; Менеджмент інвестицій та інновацій; Менеджмент міжнародного бізнесу; Логістика; Промисловий маркетинг.

Ключові слова

психологія конфлікту, робоча програма кредитного модуля

Бібліографічний опис

Психологія конфлікту [Електронний ресурс] : робоча програма кредитного модуля, рівень вищої освіти перший (бакалаврський), форма навчання денна / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. М. О. Кононець. – Електронні текстові дані (1 файл: 190 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 17 с. – Назва з екрана.

DOI