Навчально-методичні матеріали (ПП)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено підручники, навчальні посібники, практикуми, матеріали до курсів лекцій, програми дисциплін, авторами або укладачами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 99
 • ДокументВідкритий доступ
  Соціально-психологічна реабілітація дітей з порушеннями психофізичного розвитку
  (БДПУ, 2018) Сербова, Ольга Вікторівна
  У посібнику «Соціально-психологічна реабілітація дітей з порушеннями психофізичного розвитку» з’ясовано сутність поняття «соціальна реабілітація», схарактеризовано вітчизняний досвід у галузі соціальної реабілітації дітей з інвалідністю, визначено перспективні шляхи соціальної реабілітації на сучасному етапі. Висвітлено існуючі підходи до сучасних заходів реабілітації та розроблена автором модель індивідуальної реабілітаційної карти дитини з порушеннями психофізичного розвитку та змісту індивідуального плану соціалізації дитини з порушеннями психофізичного розвитку. Розкрито сутність комплексного підходу до оцінки ефективності реабілітаційних заходів, визначено та систематизовано перелік показників їх оцінки. Зміст посібника «Соціально-психологічна реабілітація дітей з порушеннями психофізичного розвитку» складають навчально-теоретичні та методичні матеріали, особлива увага приділяється методичній основі процесу абілітації та реабілітації, практичним аспектам її впровадження, питанням надання корекційно-розвивальних послуг дітям з порушеннями психофізичного розвитку
 • ДокументВідкритий доступ
  Порадник для родичів і близьких невиліковних хворих «Заглянь у себе – черпни там силу!»
  («Бердянський медичний фаховий коледж» Запорізької обласної ради, 2021) Сербова, Ольга; Саєнко, Світлана
  Методичний посібник побудовано на основі осмислення та узагальнення отриманого власного професійного досвіду психологічної допомоги людям у стані переживання горя. У ньому висвітлюються деякі важливі теоретичні аспекти переживання стадій горювання; розглядається практика надання самодопомоги близьким і рідним, а також особливості психологічної допомоги дітям, які втратили рідних. Посібник адресується як рідним і близьким невиліковних хворих, так і психологам, фахівцям інших «помічних» професій, представникам громадських і волонтерських організацій, усім, хто зайнятий у сфері психологічної та соціальної допомоги людям, які її потребують.
 • ДокументВідкритий доступ
  Соціальна психологія
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Волянюк, Н. Ю.; Ложкін, Г. В.; Винославська, О. В.; Блохіна, І. О.; Кононець, М. О.; Сербова, О. В.; Туриніна, О. Л.; Москаленко, О. В.; Хілько, С. О.; Чумаков, В. О.
  Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми курсу «Соціальна психологія» для студентів усіх спеціальностей університету очної та заочної форм навчання. Навчальний посібник відображає в узагальненому вигляді сучасні уявлення про соціальну психологію як одного з напрямів психологічної науки. Навчальний посібник призначений для студентів, аспірантів, викладачів і всіх читачів, які цікавляться різними аспектами психологічної науки.
 • ДокументВідкритий доступ
  Психологія лідерства
  (КВІЦ, 2020) Кононець, Марія Олександрівна
  У навчальному посібнику висвітлено три блоки проблем: загальні уявлення про лідерство, основні підходи щодо дослідження лідерства, види лідерства в організаціях. Вивчення цього матеріалу має практичну значущість для майбутніх фахівців: отримані знання допоможуть використовувати досвід ефективного лідерства у професійній діяльності; застосовувати фундаментальні принципи етики лідера; вирішувати фахові завдання та здійснювати поглиблений аналіз закономірностей взаємодії людей в системі «керівник-підлеглі» й «лідер-послідовники». Для студентів, аспірантів, викладачів закладів вищої технічної освіти.
 • ДокументВідкритий доступ
  Соціальна психологія. Рекомендації до виконання курсової роботи
  (КПІ ім.Ігоря Сікорського, 2023) Ложкін, Георгій Володимирович; Кононець, Марія Олександрівна; Сербова, Ольга Вікторівна; Хілько, Світлана Олександрівна
  Викладено основні питання, пов’язані з написанням та оформленням курсової роботи, містить поетапну процедуру організації курсового дослідження, приділено увагу вимогам до структури курсової роботи, наведено рекомендації щодо оформлення результатів досліджень; призначений для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 053 Психологія, буде також корисним науково-педагогічним працівникам.
 • ДокументВідкритий доступ
  Педагогіка вищої школи
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Головенкін, Володимир Павлович
  Нову редакцію підручника підготовлено на основі підручника Головенкіна В.П. «Педагогіка вищої школи (Андрагогіка)» (2009 р.) з урахуванням положень нового Закону України «Про вищу освіту» та інших нових матеріалів. Розглянуто основні проблеми сучасної педагогіки вищої школи України, що пов’язані з етапом її реформування та впровадження ідей Болонського процесу. Основну увагу приділено психологічним аспектам процесу пізнавальності діяльності студентів, практичним рекомендаціям щодо реалізації у навчальному процесі теоретичних положень дидактики, прикладним аспектам педагогічної кваліметрії. Для студентів закладів вищої освіти, які навчаються за програмами магістерської підготовки, та аспірантів. Може бути корисним для підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів.
 • ДокументВідкритий доступ
  Соціальна психологія
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Волянюк, Наталія Юріївна; Ложкін, Георгій Володимирович; Винославська, Олена Василівна; Блохіна, Ірина Олександрівна; Кононець, Марія Олександрівна; Москаленко, Ольга Володимирівна; Боковець, Ольга Ігорівна; Андрійцев, Богдан Вікторович
 • ДокументВідкритий доступ
  Психологія здорового способу життя: комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018) Ложкін, Георгій Володимирович; Блохіна, Ірина Олександрівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Психологія
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018) Блохіна, Ірина Олександрівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Психологія
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018) Блохіна, Ірина Олександрівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Психологія
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018) Блохіна, Ірина Олександрівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Психологія
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018) Блохіна, Ірина Олександрівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Психологія
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018) Блохіна, Ірина Олександрівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Інженерна психологія
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018) Ложкін, Георгій Володимирович; Волянюк, Наталія Юріївна; Боковець, Ольга Ігорівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Психологія педагогічної діяльності
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018) Блохіна, Ірина Олександрівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Загальна психологія
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018) Ковальова, Світлана Борисівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Психологія лідерства та професійної успішності
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018) Кононець, Марія Олександрівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Економічна психологія
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018) Винославська, Олена Василівна; Москаленко, Ольга Володимирівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Юридична психологія
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018) Гуцол, Світлана Юріївна; Ковальова, Світлана Борисівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Педагогічна майстерність
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018) Волянюк, Наталія Юріївна; Москаленко, Ольга Володимирівна