Психологічні основи ергономіки і дизайну

Ескіз недоступний

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

психологічні основи ергономіки і дизайну, робоча програма кредитного модуля

Бібліографічний опис

Психологічні основи ергономіки і дизайну [Електронний ресурс] : робоча програма кредитного модуля, рівень вищої освіти бакалавр, спеціальність 186 «Видавництво та поліграфія», освітня програма ОПП «Технології електронних мультимедійних видань»; «Поліграфічні медіатехнології», форма навчання заочна / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: А. Ш. Апішева, Т. Е. Чукавіна. – Електронні текстові дані (1 файл: 263 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 17 с. – Назва з екрана.

DOI