Засоби регулювання грошового ринку та їх ефективність в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

грoшoвий ринок, економічна система, грошова політика, грошова маса, money-market, economic system, money policy, amount of money, денежный рынок, экономическая система, денежная политика, денежная масса

Бібліографічний опис

Погребняк А. Ю. Засоби регулювання грошового ринку та їх ефективність в Україні / Погребняк А. Ю., Волошин О. О. // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 12. – С. 227–233. – Бібліогр.: 11 назв.

DOI