Менеджмент міжнародного бізнесу. Організація, виконання та захист магістерської дисертації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

організація, виконання, захист магістерської дисертації

Бібліографічний опис

Менеджмент міжнародного бізнесу. Організація, виконання та захист магістерської дисертації [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-професійної програми «Менеджмент міжнародного бізнесу» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. : В. В. Дергачова, А. Р. Дунська, В. Я. Голюк, К. О. Кузнєцова. – Електронні текстові дані (1 файл: 983.12 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 65 с. – Назва з екрана.

DOI