Історія реклами і зв'язків з громадськістю: Практикум

Ескіз недоступний

Дата

2021-12-20

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

зв'язки з громадськістю, реклама, історія, PR

Бібліографічний опис

Історія реклами і зв'язків з громадськістю: Практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 061 «Журналістика», освітньої програми «Реклама і зв'язки з громадськістю» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Т. В. Фісенко, О. О. Балюн. – Електронні текстові данні (1 файл: 24,86 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 62 с. – Назва з екрана.

DOI