Навчально-методичні матеріали (ВСР)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено підручники, навчальні посібники, практикуми, матеріали до курсів лекцій, програми дисциплін, авторами або укладачами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 49
 • ДокументВідкритий доступ
  Магістерська дисертація. Рекомендації до виконання та змісту за спеціальністю 061 «Журналістика»
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Тріщук, О. В.; Фіялка, С. Б.; Касянчук, В. О.
  У навчальному посібнику з урахуванням поточних змін, нових вимог та наукових інновацій викладено рекомендації щодо структури, змісту, обсягу й оформлення кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр». Описано процес виконання магістерської дисертації, процедуру її захисту та критерії оцінювання. У додатках наведено приклади оформлення окремих елементів роботи відповідно до чинних нормативних документів. Для здобувачів ступеня магістра за спеціальністю 061 «Журналістика».
 • ДокументВідкритий доступ
  Переддипломна практика
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Левчук, Олена Миколаївна
  Методичні рекомендації з переддипломної практики для підготовки фахівців спеціальності 061 Журналістика сприяють актуалізації у них теоретичних знань, набутих під час навчання в університеті, забезпечують процес адаптування до посад редакційно-видавничого комплексу завдяки розширенню професійного кругозору й зв’язків, оптимізують виконання практичних редакторських завдань, передбачених програмою практики, відповідно до потреби узагальнити власний та вивчений практикантом досвід роботи інших редакторів безпосередньо на виробництві.
 • ДокументВідкритий доступ
  Практика рекламної та PR-діяльності. 1. Система маркетингових комунікацій. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023-03-30) Киричок, Андрій Петрович
  Навчальний посібник відповідає силабусу дисципліни «Практика рекламної та PR-діяльності. 1. Система маркетингових комунікацій» спеціальності 061 Журналістика освітньої програми «Реклама і зв’язки з громадськістю» підготовки студентів Навчально-наукового видавничо-поліграфічного інституту. Описано теоретичне підґрунтя та практичне застосування методу кейсових завдань у дисципліні. Наведено приклади виконання практичних кейсових завдань. Надано для порівняння та аналізу власних рішень планування та виконання наданих кейсових завдань професіоналами. Показано застосування теоретичного матеріалу до розв’язування поставлених практичних задач у відповідності до тематики практичної роботи. Навчальний посібник призначений для студентів ННВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського спеціальності 061 Журналістика. Також буде корисним студентам інших ЗВО, які готують фахівців за цією спеціальністю.
 • ДокументВідкритий доступ
  Практика рекламної та Pr-діяльності. Частина 2. Рекламна та pr-діяльність. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023-02-23) Балюн, Оксана Олександрівна; Фісенко, Тетяна Вікторівна
  Посібник містить навчально-методичні рекомендації до виконання практичних робіт з кредитного модуля «Частина 2. Рекламна та PR-діяльність» дисципліни «Практика рекламної та PR-діяльності». Призначений для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 061 Журналістика, за освітньою програмою «Реклама і зв’язки з громадськістю».
 • ДокументВідкритий доступ
  Практика рекламної та PR-діяльності. 3. Медіапланування. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Киричок, Андрій Петрович
  Навчальний посібник відповідає силабусу дисципліни «Практика рекламної та PR-діяльності. 3. Медіапланування» спеціальності 061 Журналістика освітньої програми «Реклама і зв’язки з громадськістю» підготовки студентів Навчально-наукового видавничо-поліграфічного інституту. Описано теоретичне підґрунтя застосування методу кейсових завдань у дисципліні. Наведено приклади виконання практичних кейсових завдань. Показано застосування теоретичного матеріалу до розв’язування поставлених практичних задач у відповідності тематики практичної роботи. Навчальний посібник призначений для студентів ННВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського спеціальності 061 Журналістика. Також буде корисним студентам інших ЗВО, які готують фахівців за цією спеціальністю.
 • ДокументВідкритий доступ
  Макетування і верстка: Adobe lnDesign СС
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018) Головко, Ольга Анатоліївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Новітні медіа. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-06) Гусак, Ольвія Олександрівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Редагування дитячих видань: практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Фіялка, Світлана Борисівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Редагування дитячих видань: конспект лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Фіялка, Світлана Борисівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Основи видавничої справи та редагування: методичні рекомендації до виконання курсової роботи
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Фіялка, Світлана Борисівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Основи журналістики. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Фісенко, Тетяна Вікторівна; Гусак, Ольвія Олександрівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Інтернет-журналістика. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Гусак, Ольвія Олександрівна; Фісенко, Тетяна Вікторівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Історія реклами і зв'язків з громадськістю: Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021-12-20) Фісенко, Тетяна Вікторівна; Балюн, Оксана Олександрівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Основи реклами та PR. Домашня контрольна робота
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Балюн, Оксана Олександрівна
  Домашня контрольна робота з курсу «Основи реклами та PR» для підготовки фахівців спеціальності «Журналістика» є збірником завдань, які спрямовано на закріплення теоретичних знань шляхом застосування їх до практичних ситуацій. Метою навчальної дисципліни є формування здатностей самостійного вивчення нової інформації; вміння працювати з текстом, довідковою інформацією; опанування методів пошуку та аналізу інформації; співвіднесення теоретичних та практичних знань. У посібнику надано рекомендації до написання та оформлення домашньої контрольно роботи.
 • ДокументВідкритий доступ
  Репутаційний менеджмент. Курсовий проєкт
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Балюн, Оксана Олександрівна
  Курсовий проєкт з дисципліни «Репутаційний менеджмент» передбачає комплексне проведення студентом репутаційного аудиту підприємства. Метою курсового проєкту є систематизація, закріплення і розширення теоретичних знань; практичне виконання досліджень в сфері репутаційного менеджменту; розвиток аналітичних навичок, поглиблення та вдосконалення навичок самостійної дослідницької роботи. Курсовий проєкт передбачає вивчення інформаційних і нормативних джерел, спеціалізованої літератури, методичної літератури, статей в періодичних виданнях, а також професійних ресурсів в мережі Інтернет; професійно-практичну комунікацію з менеджерами (керівниками) обраного для аналізу підприємства. Посібник орієнтований на студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти. У посібнику надано рекомендації до написання та оформлення курсового проєкту.
 • ДокументВідкритий доступ
  Редагування і літературна правка. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Левчук, Олена Миколаївна
  Практикум з курсу «Редагування і літературна правка» для підготовки фахівців спеціальності Журналістика є узагальненням комплексу проблем підготовки редакційних матеріалів з метою опанувати методи аналізу авторських помилок і навчитись редагуванню рукописів, призначених для різних засобів інформації та читацьких аудиторій. Усі практичні завдання орієнтовано на забезпечення повноцінної підготовки до самостійної практики літературного редагування. Для студентів ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, які навчаються за спеціальністю 061 Журналістика спеціалізації «Видавнича справа та редагування».
 • ДокументВідкритий доступ
  Редактор радіо і телебачення. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018) Левчук, Олена Миколаївна
  Редакторський практикум з курсу «Редактор радіо і телебачення» для підготовки фахівців спеціальності Журналістика є узагальненням комплексу проблем підготовки матеріалів для електронних медіа, пов’язаних з розвитком основних тенденцій, організацією і практикою діяльності сучасних ЗМК. Всі практичні завдання орієнтовано на забезпечення повноцінної підготовки до самостійної практики редагування контенту різних медіаплатформ. Для студентів ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, які навчаються за спеціальністю 061 Журналістика спеціалізації «Видавнича справа та редагування».
 • ДокументВідкритий доступ
  Видавнича справа та редагування. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Левчук, Олена Миколаївна
  Практикум з курсу «Видавнича справа та редагування» для підготовки фахівців спеціальності Журналістика дає студентам освітньої програми «Реклама і зв’язки з громадськістю» змогу осягнути специфіку видавничого піару та рекламних комунікацій на широкому тлі проблематик сучасної видавничої галузі. Практикум дозволяє опанувати практичні прийоми організації видавничої бізнес-структури, розвинути аналітичне мислення, «чуття ринку» та вміння самостійно і творчо оцінювати ситуації, що виникають в організаційно-творчому процесі роботи редактора, видавця та рекламіста. Для студентів ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, які навчаються за спеціальністю 061 Журналістика освітньої програми «Реклама і зв’язки з громадськістю».
 • ДокументВідкритий доступ
  Текстологічні проблеми редакторської роботи. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Левчук, Олена Миколаївна
  Практикум з курсу «Текстологічні проблеми редакторської роботи» для підготовки фахівців спеціальності Журналістика завершує програму практичної підготовки редакторів, даючи студентам цієї спеціалізації змогу опанувати аналітичний та практичний арсенал текстології. В процесі виконання завдань практикуму студенти навчаються інтерпретувати авторські переробки тексту (редакції та варіанти), а також реконструювати привхідні обставини його спотворення й трансформування (самими авторами під тиском видавців, редакторами, цензурою, невдалим технічним відтворенням і т.п.); розпізнавати текст як процес та твір як продукт свого часу; якісно редагувати твори літератури різних жанрів, враховуючи методи і застосувавши інструментарій едиційної текстології. Для студентів ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, які навчаються за спеціальністю 061 Журналістика освітньої програми «Видавнича справа та редагування».
 • ДокументВідкритий доступ
  Макетування і верстка: Adobe InDesign CC: комп'ютерний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Головко, Ольга Анатоліївна
  Комп'ютерний практикум призначений для використання у навчальному процесі при вивченні курсу «Макетування і верстка». Видання містить збірку практичних завдань по роботі з текстом та графікою у текстовому редакторі Adobe InDesign CC, які розроблені для набуття та засвоєння студентами таких умінь і навичок, як створювати макети та здійснювати верстання різних видів та різних типів складності друкованої продукції (газет, журналів, брошур, листівок тощо). У навчальному посібнику подаються практичні завдання до виконання комп'ютерних практикумів, завдання для самостійної роботи, контрольні питання до теми. Для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 061 «Журналістика», а також усіх, хто цікавиться роботою у текстовому редакторі Adobe InDesign CC.