Психологічні основи ергономіки і дизайну

Ескіз недоступний

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

психологія, ергономіка, дизайн, професійна діяльність, система «людина-техніка-середовище», праксичні стани

Бібліографічний опис

Психологічні основи ергономіки і дизайну [Електронний ресурс] : програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів всіх спеціальностей / НТУУ «КПІ», ФСП ; уклад. А. Ш. Апішева. – Електронні текстові дані (1 файл: 94,5 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 6 с.

DOI