Методи клінічної діагностики та терапії

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

електрокардіографія, ультразвуковий метод дослідження, ехокардіографія, рентгенографічний метод дослідження, мамографічний метод дослідження, метод ангіографії, метод електроенцефалографії

Бібліографічний опис

Методи клінічної діагностики та терапії [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / А. О. Матвійчук, М. В. Чеховой, О. Г. Кисельова [та ін.] ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 3,21 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 76 с. – Назва з екрана.

DOI