Навчально-методичні матеріали (БМК)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено підручники, навчальні посібники, практикуми, матеріали до курсів лекцій, програми дисциплін, авторами або укладачами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 53
 • ДокументВідкритий доступ
  Методи дослідження операцій у біології та медицині. Курсова робота. Рекомендації до виконання курсового проєкту
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Павлов, Володимир Анатолійович; Бовсуновська, Катерина Сергіївна
  Посібник «Методи дослідження операцій у біології та медицині. Курсова робота» призначений для надання студентам необхідної допомоги при виконанні курсової роботи, містить рекомендації до виконання етапів курсової роботи з використанням теоретичних та практичних навичок моделювання.
 • ДокументВідкритий доступ
  Вступ до інтелектуального аналізу даних. Частина 1. Кластерний аналіз та регресійний аналіз
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Настенко, Є. А.; Павлов, В. А.; Городецька, О. К.; Бовсуновська, К. С.
  Посібник «Вступ до інтелектуального аналізу даних. Частина 1. Кластерний аналіз та регресійний аналіз» містить актуальні розділи інтелектуального аналізу даних, викладено теоретичні засади кластерного та регресійного аналізів, наведено характеристику методів вирішення завдань, вказано переваги, проблеми та недоліки відповідних інструментів. Приділено увагу питанням практичного застосування задач аналізу даних, наведено практичні завдання до кожного розділу. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Комп’ютерні технології в біології та медицині» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Буде корисним для аспірантів та наукових працівників, що спеціалізуються в області комп’ютерного моделювання
 • ДокументВідкритий доступ
  Основи синергетики. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Настенко, Євген Арнольдович; Рудніков, Євгеній Григорович; Павлов, Володимир Анатолійович
  Навчальний посібник призначено для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою “Комп’ютерні технології в біології та медицині” спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки” для закріплення на практичних заняттях теоретичних знань з моделювання та дослідження складних нелінійних систем, застосування моделювання в галузі комп’ютерних наук, а також у медицині, біології та інших суміжних областях наукового знання. Посібник сприяє набуттю практичних навичок щодо розробки інформаційних технологій, а також для аналізу та дослідження складних систем.
 • ДокументВідкритий доступ
  Основи інформатики та програмування. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Федорін, Ілля Валерійович
  Навчальний посібник призначено для закріплення на практичних заняттях теоретичних знань з основ інформатики та програмування. Посібник охоплює важливі концепції програмування мовою Python, включаючи роботу з типами даних, файлами та модулями. Усі завдання містять різноманітні сценарії і випадки використання, що спонукають студентів розуміти і застосовувати принципи програмування в різних контекстах.
 • ДокументВідкритий доступ
  Основи інформатики та програмування. Конспект лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Федорін, Ілля Валерійович
  Навчальний посібник призначено для структурованого вивчення ключових концепцій та технологій у сфері інформаційних технологій та програмування. Посібник включає інформацію, щодо основних понять Python, включаючи різні типи даних, структури контролю потоку (цикли), системи числення, логічні вирази та об'єктно-орієнтоване програмування. Посібник забезпечує розуміння роботи зі складнішими структурами даних, такими як рядки, списки, словники та множини, а також розробку графічного інтерфейсу у Python.
 • ДокументВідкритий доступ
  Проектування та аналіз обчислювальних алгоритмів. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Федорін, Ілля Валерійович
  Навчальний посібник призначено для оволодіння практичними основами для розробки та аналізу обчислювальних алгоритмів. Запропоновані для виконання комп’ютерні практикуми засновані на базових розділах теорії алгоритмів, а саме включають завдання на засвоєння поняття складності алгоритмів, рекурсивних алгоритмів, алгоритмів сортування, лінійних структур даних, хеш таблиць, теорії графів та дерев.
 • ДокументВідкритий доступ
  Нейронні мережі. Частина 2. Архітектури нейронних мереж
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Федорін, Ілля Валерійович
  Навчальний посібник розроблено для детального і структурованого вивчення архітектур та структур різних типів нейронних мереж. Читач ознайомиться із базовими компонентами мереж, від простих мереж прямого розповсюдження помилки до більш складних згорткових та рекурентних мереж. Посібник також акцентує увагу на методах оптимізації, тренуванні та аналізі цих мереж. Даний матеріал гарантує чітке та систематичне вивчення основ і нововведень у сфері архітектур нейронних мереж та їх практичного застосування.
 • ДокументВідкритий доступ
  Нейронні мережі. Частина 1. Вступ до нейронних мереж
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Федорін, Ілля Валерійович
  Навчальний посібник призначено для структурованого вивчення ключових концепцій та технологій у сфері глибоко навчання та нейронних мереж. Цей посібник розкриває основи, від біологічних основ нейронів до архітектур сучасних глибоких мереж. Студенти познайомляться із різноманітними алгоритмами оптимізації, обробки даних, регуляризації. Посібник забезпечує зрозуміле та структуроване вивчення глибокого навчання та його важливості у сучасних технологіях.
 • ДокументВідкритий доступ
  Нейронні мережі. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Федорін, Ілля Валерійович
  Навчальний посібник розроблено для поглиблення та закріплення теоретичних знань та практичних навичок з дисципліни "Нейронні мережі". Матеріали курсу охоплюють ключові концепції, архітектури та методи роботи з нейронними мережами, в тому числі з основами рекурентних мереж, механізмами уваги та техніками передачі навчання. Практичні завдання допоможуть студентам набути практичного досвіду у побудові, тренуванні та оптимізації нейронних мереж для різноманітних задач, таких як класифікація зображень, аналіз текстових даних та прогнозування часових рядів.
 • ДокументВідкритий доступ
  Дипломна робота бакалавра: організація, вимоги до структури, зміст та оформлення
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Павлов, Володимир Анатолійович; Городецька, Олена Костянтинівна; Корнієнко, Галина Альбертівна; Аверьянова, Ольга Анатоліївна
  Навчальний посібник містить положення, пов’язані з основними етапами діяльності здобувача вищої освіти, починаючи з ухвалення теми дипломної роботи (надалі – ДР), допуском здобувача до захисту ДР і закінчуючи захистом ДР на засіданні екзаменаційної комісії. Також в посібнику надано роз’яснення з оформлення текстової частини МД, презентаційного матеріалу та супровідних документів. Призначено для здобувачів ступеня бакалавр, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Комп'ютерні технології в біології та медицини» спеціальності 122 «Комп'ютерні науки». Буде корисним для керівників здобувачів ступеня бакалавра, консультантів, рецензентів, відповідальних по кафедрі за дипломне проєктування та перевірку на плагіат
 • ДокументВідкритий доступ
  Дипломна робота бакалавра: організація, вимоги до структури, зміст та оформлення
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Павлов, Володимир Анатолійович; Городецька, Олена Костянтинівна; Корнієнко, Галина Альбертівна; Аверьянова, Ольга Анатоліївна
  Навчальний посібник містить положення, пов’язані з основними етапами діяльності здобувача вищої освіти, починаючи з ухвалення теми дипломної роботи (надалі – ДР), допуском здобувача до захисту ДР і закінчуючи захистом ДР на засіданні екзаменаційної комісії. Також в посібнику надано роз’яснення з оформлення текстової частини МД, презентаційного матеріалу та супровідних документів. Призначено для здобувачів ступеня бакалавр, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Комп'ютерні технології в біології та медицини» спеціальності 122 «Комп'ютерні науки». Буде корисним для керівників здобувачів ступеня бакалавра, консультантів, рецензентів, відповідальних по кафедрі за дипломне проєктування та перевірку на плагіат.
 • ДокументВідкритий доступ
  Переддипломна практика: організація, проходження та захист звіту
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Павлов, Володимир Анатолійович; Городецька, Олена Костянтинівна; Корнієнко, Галина Альбертівна; Аверьянова, Ольга Анатоліївна
  Навчальний посібник містить основні етапи та вимоги, що регламентують навчальний процес здобувача вищої освіти при проходженні переддипломної практики та її захист. В навчальному посібнику надано: ілюстровані роз’яснення до методики проведення переддипломної практики; вимоги до оформлення текстової частини звіту з практики та презентаційного матеріалу; шаблони документів з практики та зразки їх оформлення. Призначено для здобувачів ступеня бакалавр, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Комп'ютерні технології в біології та медицини» спеціальності 122 «Комп'ютерні науки». Буде корисним для керівників дипломних робіт, здобувачам ступня бакалавр, відповідальних по кафедрі за дипломне проєктування та практику зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»
 • ДокументВідкритий доступ
  Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації: комп'ютерні практикуми, семінарські заняття, домашня контрольна робота
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Павлов, Володимир Анатолійович; Добровська, Людмила Миколаївна; Городецька, Олена Костянтинівна; Корнієнко, Галина Альбертівна
  Навчальний посібник містить основні рекомендації до підготовки та виконання поставлених задач на семінарських заняттях, комп’ютерних практикумах та домашньої контрольної роботи, що регламентують навчальний процес здобувача вищої освіти при вивчені освітнього компоненту «Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації» з навчальної дисципліни «Наукова робота за темою магістерської дисертації» як самоконтроль виконання календарного плану з підготовки магістерської дисертації (МД), а також з підготовки супровідної документації до практики та захисту МД. Призначено для здобувачів ступеня магістр, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Комп'ютерні технології в біології та медицини» зі спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» на кафедрі біомедичної кібернетики. Буде корисним для наукових керівників, здобувачам ступеня магістр, відповідальних по кафедрі за дипломне проєктування та практику зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки».
 • ДокументВідкритий доступ
  Методи та системи штучного інтелекту
  (ТОВ «7БЦ», 2023) Файнзільберг, Леонід Соломонович
  Охоплено базові поняття та сучасні методи штучного інтелекту, орієнтовані на розв’язування задач цифрової медицини. Подано стохастичні моделі породження біомедичних сигналів складної форми з локально-зосередженими діагностичними ознаками. Викладено адаптивні алгоритми приглушення адитивних завад в умовах неповної апріорної інформації та оригінальний метод відновлення корисного сигналу у фазовому просторі з використанням метрики Гаусдорфа. Розглянуто формальні умови оцінювання корисності бінарних класифікаторів у за- дачах скринінгу. Подано оригінальні методи оброблення циклічних сигналів на основі метрики Левенштейна та фазового портрету перестановної ентропії. Містить завдання до комп’ютерних практикумів. Для студентів, аспірантів і викладачів закладів вищої освіти з напряму біомедичної інженерії.
 • ДокументВідкритий доступ
  Науково-дослідна практика: організація, проходження та захист звіту
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Настенко, Євген Арнольдович; Павлов, Володимир Анатолійович; Корнієнко, Галина Альбертівна; Аверьянова, О. А.
  Навчальний посібник містить основні етапи та положення, що регламентують навчальний процес здобувача вищої освіти при проходженні науково-дослідної практики та її захист. Надано ілюстровані роз’яснення з оформлення текстової частини звіту з практики, презентаційного матеріалу та супровідних документів. Призначено для здобувачів ступеня магістр, що навчаються за освітньо науковою програмою «Комп'ютерні технології в біології та медицини» спеціальності 122 «Комп'ютерні науки». Буде корисним для наукових керівників, здобувачам ступня магістр, відповідальних по кафедрі за дипломне проєктування та практику зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки».
 • ДокументВідкритий доступ
  Магістерська дисертація: організація, вимоги до структури, зміст та оформлення
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Настенко, Євген Арнольдович; Павлов, Володимир Анатолійович; Корнієнко, Галина Альбертівна; Аверьянова, Ольга Анатоліївна
  Навчальний посібник містить положення, пов’язані з основними етапами діяльності здобувача вищої освіти, починаючи з ухвалення теми магістерської дисертації (надалі – МД), допуском здобувача до захисту МД і закінчуючи захистом МД на засіданні екзаменаційної комісії. Також в посібнику надано роз’яснення з оформлення текстової частини МД, презентаційного матеріалу та супровідних документів. Призначено для здобувачів ступеня магістр, що навчаються за освітньо-професійною / освітньо-науковою програмою «Комп'ютерні технології в біології та медицини» спеціальності 122 «Комп'ютерні науки». Буде корисним для наукових керівників здобувачів ступеня магістр, консультантів, рецензентів, відповідальних по кафедрі за дипломне проєктування та перевірку на плагіат.
 • ДокументВідкритий доступ
  Практика: організація, проходження та захист звіту
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Настенко, Євген Арнольдович; Павлов, Володимир Анатолійович; Корнієнко, Галина Альбертівна; Аверьянова, Ольга Анатоліївна
  Навчальний посібник містить основні етапи та положення, що регламентують навчальний процес здобувача вищої освіти при проходженні переддипломної практики та її захист. Надано ілюстровані роз’яснення з оформлення текстової частини звіту з практики, презентаційного матеріалу та супровідних документів. Призначено для здобувачів ступеня магістр, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Комп'ютерні технології в біології та медицини» спеціальності 122 «Комп'ютерні науки». Буде корисним для наукових керівників, здобувачам ступня магістр, відповідальних по кафедрі за дипломне проєктування та практику зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки».
 • ДокументВідкритий доступ
  Моделювання молекулярної взаємодії
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023-05-14) Кисляк, Сергій Володимирович; Голуб, Наталія Борисівна; Дуган, Олексій Мартем`янович; Аверьянова, Ольга Анатоліївна
  В підручнику викладено основні методи та підходи, що лежать в основі автоматизованого проєктування лікарських препаратів. Описані методи віртуального скринінгу на основі структури біологічної мішені та структури ліганду. Особливу увагу приділено методам моделювання просторової структури білків за гомологією, молекулярному докінгу та фармакофорному моделюванню. Теоретичний матеріал підкріплений практичними завданнями. Підручник призначений для здобувачів ступеня магістра за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія». Буде корисним викладачам вищіх навчальних закладів, аспірантам та науковим працівникам.
 • ДокументВідкритий доступ
  Дослідження операцій та методи оптимізації в біології та медицині
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Городецька, Олена Костянтинівна; Зеленський, Кирило Харитонович; Настенко, Євген Арнольдович; Павлов, Володимир Анатолійович
  У навчальному посібнику "Дослідження операцій та методи оптимізації в біології та медицині'' викладено загальні питання задач лінійного та нелінійного програмування. Доклано викладаютья питання оптимізації задач лінійного програмування: транспортна задача, симплекс-метод, дискретне і квадратичне програмування. Викладено вирішення задач оптимізації нелінійних функцій без обмежень та з обмеженнями. Розглянето застосування методів лінійного та нелінійного програмування стосовно проблем у біолоігї та медицині. Викладання теоретичного матеріалу ілюструється численними прикладами їхнього застосування.
 • ДокументВідкритий доступ
  Теорія автоматичного керування. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Зеленський, Кирило Харитонович; Бовсуновська, Катерина Сергіївна
  Викладено застосування основних положень теорії автоматичного управління для вирішення практичних задач з аналізу типових лінійних ланок регулювання, аналізу стійкості типових ланцюгів автоматичного управління, застосування теорії автоматичного керування до вирішення задач оптимальних лікувальних засобів при інфекційних захворюваннях.