Методологія дослідження ринку: навчально-методичний комплекс дисципліни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021-12

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

методологія, ринок, ринкові дослідження, маркетинг

Бібліографічний опис

Методологія дослідження ринку: навчально-методичний комплекс дисципліни [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здоб. ступ. доктора філософії за спец. 075 «Маркетинг» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: С. О. Солнцев, О. В. Черненко. – Електронні текстові данні (1 файл: 17,29 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 92 с. – Назва з екрана.

DOI