Теорія та практика нейронних мереж

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

нейронні мережі, Теорія та практика

Бібліографічний опис

Добровська, Л. М. Теорія та практика нейронних мереж [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів та магістрів зі спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології» / Л. М. Добровська, І. А. Добровська ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 6.46 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2015. – 396 c. – Назва з екрана.

DOI