Загальна хімія: Розчини. Розчини електролітів

Ескіз недоступний

Дата

2010

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Запропоновані завдання можуть бути використані студентами під час підготовки до виконання контрольних заходів передбачених робочою навчальною програмою дисципліни «Загальна хімія» та забезпечують формування хімічних знань, які є необхідними при рішенні важливих практичних проблем у приладобудуванні, медичній інженерії, електроніці, теплоенергетиці, екологічному моніторингу.

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

хімія, розчини, розчини електролітів, гетерогенні рівноваги, хімічні реакції, гiдpoлiз солей

Бібліографічний опис

Загальна хімія: Розчини. Розчини електролітів [Електронний ресурс] : практикум для студентів технічних напрямів підготовки / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. В. Підгорний, В. М. Шевченко. – Електронні текстові дані (1 файл: 665 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана.

DOI