Навчально-методичні матеріали (ЗНХ)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено підручники, навчальні посібники, практикуми, матеріали до курсів лекцій, програми дисциплін, авторами або укладачами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 40
 • ДокументВідкритий доступ
  Неорганічна хімія. Розрахунково-графічна робота
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Зульфігаров, Артур Олегович; Власенко, Наталія Евгенівна; Коваленко, Ірина Володимирівна
  Розглянуто фундаментальні поняття неорганічної хімії, які охоплюють особливості та хімічні властивості s- та p-елементів, d-металів і координаційних сполук. Наведено завдання до розрахункової роботи для самостійного виконання разом з прикладами розв’язку типових завдань. Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» за спеціальністю 161 Хімічна технологія та інженерія інженерно-хімічного факультету. Також може бути корисним для здобувачів інших природничих спеціальностей технічного спрямування.
 • ДокументВідкритий доступ
  Хімія елементів. Вибрані розділи. Неметали
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Власенко, Наталія Евгенівна; Зульфігаров, Артур Олегович; Коваленко, Ірина Володимирівна
  Розглянуто фундаментальні поняття хімії неметалів, загальна електронна формула s- та р-елементів періодичної системи, способи іх добування, а також фізико- хімічні властивості. Наведено теоретичні питання та завдання до модульної контрольної роботи. Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» за спеціальністями 161 Хімічна технологія та інженерія інженерно-хімічного факультету. Також може бути корисним для здобувачів інших природничих спеціальностей технічного спрямування.
 • ДокументВідкритий доступ
  Хімія. Основні поняття хімії, класи неорганічних речовин, лабораторний практикум та збірник індивідуальних домашніх завдань
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Шпак, Арсеній Євгенович; Власенко, Наталія Євгенівна; Гуц, Неля Анатоліївна; Шульженко, Олена Олександрівна
  Викладено основні теоретичні поняття атомно-молекулярної теорії та стехіометричні закони хімії. Особливу увагу приділено закону еквівалентів. Також містить сучасну систематику та номенклатуру основних класів неорганічних речовин, а також методи їх отримання. Детально розглянуто хімічні властивості неорганічних речовин з використанням елементів теорії електролітичної дисоціації. Особливу увагу приділено складанню хімічних формул та рівнянь. До кожного розділу подано конкретні приклади розв’язку задач. Посібник містить завдання для самопідготовки, необхідні довідкові матеріали та лабораторний практикум.
 • ДокументВідкритий доступ
  Загальна хімія. Розрахунково-графічна робота
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Зульфігаров, Артур; Власенко, Наталія; Коваленко, Ірина
 • ДокументВідкритий доступ
  Хімія. Властивості хімічних елеметів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Потаскалов, Вадим Анатолійович; Коваленко, Ірина Володимирівна; Власенко, Наталія Євгенівна; Зульфігаров, Артур Олегович; Кузеванова, Ірина Сергіївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Шульженко О. А. Фізико-хімічні основи поліграфічних процесів. Хімія 1. Неорганічна та органічна хімія: Розчини: фізичні властивості, хімічні перетворення за участю електролітів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Шульженко, Олена Олександрівна; Підгорний, Андрій Вадимович; Хохлова, Розалія Анатоліївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Хімія
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021-09-25) Шульженко, Олена Олександрівна; Шпак, Арсеній Євгенович; Хохлова, Розалія Анатоліївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Хімія «Від теорії до практики». Навчальний посібник (для студентів Інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона)
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Андрійко, Олександр Опанасович; Власенко, Наталія Євгенівна; Коваленко, Ірина Володимирівна; Зульфігаров, Артур Олегович; Шпак, Арсеній Євгенович
 • ДокументВідкритий доступ
  Хімія. Закони стехіометрії в хімічних перетвореннях
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Підгорний, Андрій Вадимович; Назарова, Тамара Максимівна
  У посібнику розглянуто тему «Закони стехіометрії в хімічних перетвореннях» розділу «Основні поняття хімії» навчальної програми дисципліни «Хімія». Висвітлюються програмні питання та фактичний матеріал, опанування якого створює необхідні уявлення для засвоєння закономірностей з курсу хімії в сучасній інтерпретації: основні хімічні поняття, класифікація хімічних реакцій, основи кількісних розрахунків у хімії. Детально розглянуті закони стехіометрії: сталості складу, кратних співвідношень, еквівалентів. Матеріал посібника буде корисним для студентів, які з тих чи інших причин не мають достатнього рівня початкових хімічних знань. Робота студентів над підбіркою завдань під час самостійної роботи дозволить їм творчо розвивати ініціативу та логічне мислення, здобути певні компетентності, використання яких буде корисним в подальшому успішному у засвоєннi загальнотехнічних і спеціальних дисциплін, які вивчаються згідно освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів. Призначений для студентів–здобувачів ступеня бакалавра за освітньо-професійними програмами інженерних спеціальностей.
 • ДокументВідкритий доступ
  Хімія
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Підгорний, Андрій Вадимович; Назарова, Тамара Максимівна; Дуда, Тетяна Іванівна
  Підручник складено відповідно до програми навчальної дисципліни «Хімія», що викладається студентам природничо-наукових спеціальностей КПІ ім. Ігоря Сікорського. До розгляду включено фактичний матеріал, з основ термодинамічного та кінетичного аналізу закономірностей перетворень за участю речовин під час здійснення різноманітних процесів у розчинах та електрохімічних системах. Подані засади вчення про будову речовин: квантово-механічний опис стану електрона в атомі; фізичний зміст періодичного закону Д.І. Менделєєва; обґрунтування просторової будови молекул та аналіз залежності властивостей речовин від типу зв’язків та сил взаємодії між частинками у їх структурі. Значне місце відведено розрахунковим задачам, а також тим загальнотеоретичним питанням, які недостатньо висвітлені в інших підручниках. Для поліпшення забезпечення засвоєння теоретичного матеріалу в кінці кожного розділу пропонуються завдання та вправи до самостійної роботи. Вивчення студентами навчального матеріалу з використанням запропонованого підручника поліпшить якість підготовки студентів до лабораторних робіт, сприятиме формуванню навичок пізнавальної діяльності та творчих здібностей, що створить підґрунтя для успішного вирішення проблем майбутньої науково-інженерної діяльності.
 • ДокументВідкритий доступ
  Хімія. Вибрані розділи
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018) Плаван, Вікторія Петрівна; Андрійко, Олександр Опанасович; Власенко, Наталія Євгенівна; Тарасенко, Наталія Владасівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Неорганічна та органічна хімія: Основні поняття. Будова атома. Хімічний зв'язок.
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018) Шульженко, Олена Олександрівна; Шпак, Арсеній Євгенович
 • ДокументВідкритий доступ
  Хімія. Хімічна кінетика та рівновага
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017) Підгорний, Андрій Вадимович; Назарова, Тамара Максимівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Хімія. Хімічна термодинаміка
  (НТУУ «КПІ», 2016) Підгорний, Андрій Вадимович; Назарова, Тамара Максимівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Chemistry
  (NTUU «KPI», 2016) Vasiliev, Oleksandr
 • ДокументОбмежений
  Загальна хімія
  (НТУУ «КПІ», 2015) Лисін, В. І.; Коваленко, І. В.
 • ДокументОбмежений
  Хімія. Розділи загальної хімії для студентів технічних спеціальностей
  (НТУУ «КПІ», 2015) Андрійко, О. О.; Власенко, Н. Є.; Потаскалов, В. А.; Шпак, А. Є.
 • ДокументОбмежений
  Нанохімія і нанотехнології
  (НТУУ «КПІ», 2014) Коваленко, Ірина Володимирівна; Лисін, Володимир Ігорович; Андрійко, Олександр Опанасович
 • ДокументОбмежений
  Хімія. Лекційні демонстрації та досліди
  (НТУУ «КПІ», 2014) Підгорний, Андрій Вадимович; Назарова, Тамара Максимівна
 • ДокументОбмежений
  Хімія
  (НТУУ «КПІ», 2013) Підгорний, Андрій Вадимович; Назарова, Тамара Максимівна; Гуц, Неля Анатоліївна; Іванюк, Олена Володимирівна