Організаційна культура й ефективність діяльності підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

організаційна культура, конкурентоспроможність підприємства, концепції та моделі впливу організаційної культури, механізм формування організаційної культури, organizational culture, competitiveness, concepts and models of the impact of organizational culture, organizational culture formation mechanism, организационная культура, конкурентоспособность предприятия, концепции и модели влияния организационной культуры, механизм формирования организационной культуры

Бібліографічний опис

Шеховцова І. А. Організаційна культура й ефективність діяльності підприємства / Шеховцова І. А., Гаврилко Г. Г. // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 12. – С. 213–216. – Бібліогр.: 2 назви.

DOI