Использование бентонитовой (Асканской) глины для очистки сточных вод

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021-05

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Бестаева, Л. Г. Использование бентонитовой (Асканской) глины для очистки сточных вод / Бестаева Л. Г., Мегрелишвили З. Н., Варшаломидзе Г. Х. // Комп'ютерне моделювання і керування в техніці та технологіях КМКТТ-2021 : збірник наукових статей Дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 12-14 травня 2021 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – С. 235–238. – Бібліогр.: 8 назв.

DOI