Реформування економіки Китаю: етапи, результати, перспективи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

глобалізація, якість життя, конфуціанство, лідерство, стабільність, стратегія, економічні реформи, Confucianism, economic reforms, globalization, leadership, quality of life, stability, strategy

Бібліографічний опис

Герасимчук В. Г. Реформування економіки Китаю: етапи, результати, перспективи / Герасимчук В. Г., Лі Іму // Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. – 2018. – № 15. – С. 125–135. – Бібліогр.: 15 назв.