Економічний вісник НТУУ «КПІ»: збірник наукових праць

Постійне посилання на фонд

ISSN 2412-5296 (Online), ISSN 2307-5651 (Print) Періодичність: 1 рази на рік
Рік заснування: 2004
Тематика: економічна теорія, економічні проблеми сталого розвитку національної економіки, міжнародна економіка, галузева економіка, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, інноваційно-інвестиційні процеси, технології як фактор економічного зростання, економіко-математичне моделювання бізнесових процесів.
Офіційний сайт: http://ev.fmm.kpi.ua/

Переглянути

Підфонди, що знаходяться у цьому фонді

Зараз показуємо 1 - 10 з 18