Психологія

Ескіз недоступний

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

психологія, робоча програма кредитного модуля

Бібліографічний опис

Психологія [Електронний ресурс] : робоча програма кредитного модуля, рівень вищої освіти перший (бакалаврський), спеціальність 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», освітня програма ОПП «Комп'ютерно-інтегровані технології сталих хімічних виробничих комплексів», форма навчання заочна / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. І. О. Блохіна. – Електронні текстові дані (1 файл: 309,5 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 18 с. – Назва з екрана.

DOI