Паралельний адаптивний вирішувач для лінійних систем на основі нейронної мережі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

СЛАР, паралельні обчислення, розпізнавання зображень, нейронна мережа, класифікації даних, ненульові елементи, SLAR, parallel calculation, image risk, neural network, data classification, nonzero elements

Бібліографічний опис

Душутін, В. В. Паралельний адаптивний вирішувач для лінійних систем на основі нейронної мережі : магістерська дис. : 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології / Душутін Владислав Володимирович. – Київ, 2018. – 99 с.

DOI