Бізнес-планування медійних та видавничих підприємств: розрахункова робота

Ескіз недоступний

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Методичні вказівки розроблені для допомоги студентам зі спеціальності 073 "Менеджмент" денної форми навчання. Вони містять основні вимоги до змісту та оформлення розрахункової роботи та рекомендації щодо її написання. Розрахункова робота передбачає розробку бізнес-плану впровадження інноваційного медійного продукту на діючому підприємстві або на новоствореному. Виконання роботи сприяє опануванню ефективних прийомів та методів бізнес-планування, підкріпленого необхідними навичками; визначати актуальні конкретні цілі розвитку організацій, приймати та реалізовувати управлінські рішення щодо реалізації бізнес-ідеї, її ресурсного забезпечення, організації матеріально-технічного забезпечення медійної галузі та раціонального розподілу ресурсів, фінансування бізнес-проєкту.

Опис

Ключові слова

бізнес-планування, бізнес-ідея, медіа

Бібліографічний опис

Бізнес-планування медійних та видавничих підприємств: розрахункова робота [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: І. Б. Шевченко, Л. П. Шендерівська. – Електронні текстові дані (1 файл: 40 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 20 с. – Назва з екрана.

DOI