Сучасний стан правової природи господарського права

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

галузь права, господарське законодавство, господарське право, господарські правовідносини, право, branch of law, economic law, economic law, economic relations, law

Бібліографічний опис

Починок, К. Б. Сучасний стан правової природи господарського права / К. Б. Починок // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право : збірник наукових праць. – 2018. – № 1 (37). – С. 92–96. – Бібліогр.: 17 назв.