Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право: збірник наукових праць

Постійне посилання на фонд

ISSN 2308-5053 (Print) Періодичність: 4 рази на рік
Рік заснування: 2008
Тематика: наукові дослідження та практичні розробки у сфері політичних, соціологічних та правових наук.
Офіційний сайт: http://visnyk-psp.kpi.ua/

Переглянути

Підфонди, що знаходяться у цьому фонді

Зараз показуємо 1 - 10 з 15