Юридична психологія

Ескіз недоступний

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

юридична психологія, робоча програма кредитного модуля

Бібліографічний опис

Юридична психологія [Електронний ресурс] : робоча програма кредитного модуля, рівень вищої освіти перший (бакалаврський), спеціальність 081 «Право», освітня програма «Господарське та адміністративне право і процес», «Інформаційне право та право інтелектуальної власності», форма навчання заочна / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: С. Ю. Гуцол, С. Б. Ковальова. – Електронні текстові дані (1 файл: 158,5 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 10 с. – Назва з екрана.

DOI