Проектування та експлуатація систем керування та протиаварійної автоматики електроенергетичних систем

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Проектування та експлуатація систем керування та протиаварійної автоматики електроенергетичних систем [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехнiка та електромеханіка», спеціалізації «Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. А. Д. Голота, В. В. Заколодяжний. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,96 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 63 с. – Назва з екрана.

DOI