Розробка процесу формоутворення порожнистої лопатки з титанових сплавів для газотурбінних двигунів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

порожниста лопатка вентилятора, в’язкопластичне деформування, модель матеріалу, зварювання тиском, надпластичність, титанові сплави, ізотермічні умови, hollow fan blade, viscoplastic deformation, material model, pressure welding, superplasticity, titanium alloys, isothermal conditions

Бібліографічний опис

Гараненко, Т. Р. Розробка процесу формоутворення порожнистої лопатки з титанових сплавів для газотурбінних двигунів : дис. … канд. техн. наук. : 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском / Гараненко Тетяна Романівна. – Київ, 2021. – 216 с.

DOI