Розподілена обробка даних – 2

Ескіз недоступний

Дата

2011

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

комп'ютерні системи, комп'ютерні технології, програмування, курсове проектування, розподілена обробка даних

Бібліографічний опис

Розподілена обробка даних – 2 [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності «Інформаційні технології проектування» денної форми навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. Л. Гурін, О. Є. Круш, О. С. Крячок. – Електронні текстові дані (1 файл: 344 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. – Назва з екрана.

DOI