Навчально-методичні матеріали (АПЕПС)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено підручники, навчальні посібники, практикуми, матеріали до курсів лекцій, програми дисциплін, авторами або укладачами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 102
 • ДокументВідкритий доступ
  Архітектура системного програмного забезпечення
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Левченко, Лариса Олексіївна; Кучук, Ніна Георгіївна; Тарнавський, Юрій Адамович; Колумбет, Вадим Петрович
 • ДокументВідкритий доступ
  Алгоритми та структури даних. Основи алгоритмізації
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Кублій, Лариса Іванівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Базові алгоритми та структури даних
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Кузьменко, Ігор Миколайович; Дацюк, Оксана Антонівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Комп’ютерний моніторинг еко-енерго-економічних процесів та систем
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Сліпченко, Володимир Георгійович; Мамалига, Володимир Михайлович; Полягушко, Любов Григорівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Проектування та використання баз даних - 1. Комп’ютерний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Сегеда, Ірина Василівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Базові концепції програмування. Комп’ютерний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Крячок, Олександр Степанович
 • ДокументВідкритий доступ
  Алгоритмізація та програмування. Навчальний посібник до практичних занять
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Крячок, Олександр Степанович; Полягушко, Любов Григорівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Програмування алгоритмічних структур
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Крячок, Олександр Степанович; Воронько, Максим Платонович
 • ДокументВідкритий доступ
  Програмний інструментарій розробки експертних систем: комп’ютерний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Шаповалова, Світлана Ігорівна; Мажара, Ольга Олександрівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Теорія ймовірностей
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Барабаш, Олег Володимирович; Мусієнко, Андрій Петрович; Свинчук, Ольга Василівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Java-програмування. Комп’ютерний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Тарнавський, Юрій Адамович
  Посібник розроблений на підставі робочої програми кредитного модуля «Java-програмування» та призначений для організації та проведення комп’ютерного практикуму для студентів, які навчаються за спеціальністю 122 - «Комп’ютерні науки». Спрямований на формування у студентів навиків програмування прикладних задач на мові Java засобами Intellij IDEA. Складається з п’яти практикумів базового рівня. Кожний практикум включає короткі теоретичні відомості, варіанти індивідуальних завдань, опис ходу виконання практикуму і контрольні питання. Важливою особливістю практикумів є наявність в кожному з них значної кількості варіантів індивідуальних завдань, достатньої для проведення занять в типовій академічній групі.
 • ДокументВідкритий доступ
  Сталий інноваційний розвиток. Створення інтелект-карти
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Караєва, Наталія Веніамінівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Моніторинг мультисервісних мереж. Комп’ютерний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Федорова, Наталія Володимирівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Педагогічна практика аспіранта: рекомендації до проходження
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Аушева, Наталія Миколаївна; Сегеда, Ірина Василівна; Шаповалова, Світлана Ігорівна; Юрчишин, Василь Якович
  Програма «Педагогічна практика» до навчального плану підготовки доктора філософії за освітніми програмами: «Інженерія програмного забезпечення» та «Комп’ютерні науки». В навчальному посібнику наведено вимоги до організації та проходження аспірантами педагогічної практики та її захисту. Посібник містить вимоги та зразки документів з оформлення звітної документації педагогічної практики. Розрахований для аспірантів закладів вищої освіти та викладачів що проходять стажування за відповідними спеціальностями. 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп’ютерні науки».
 • ДокументВідкритий доступ
  Комп’ютерні мережі. Комп’ютерний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Отрох, Сергій Іванович; Аушева, Наталія Миколаївна; Гусєва, Ірина Ігорівна; Кузьміних, Валерій Олександрович
 • ДокументВідкритий доступ
  Теорія ймовірностей
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Сидоренко, Юлія Всеволодівна
  Посібник розроблений на підставі робочої програми кредитного модуля «Теорія ймовірностей» та призначений для якісного засвоєння матеріалу студентами. Призначений для студентів, які навчаються за спеціальністю 121 - «Інженерія програмного забезпечення». Спрямований на формування у студентів уміння вибирати та перетворювати математичні моделі явищ, процесів і систем для їх ефективної програмно-апаратної реалізації, володіти знаннями для знаходження ймовірності випадкових подій, числових характеристик випадкових величин та уміння працювати з законами розподілу випадкових величин. Забезпечує студентів необхідними прикладами виконання завдань, запланованих впродовж семестру.
 • ДокументВідкритий доступ
  Методи дослідження операцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського., 2020-10-01) Кузьміних, Валерій Олександрович; Молодід, Олександр Кирилович; Тараненко, Руслан Анатолійович
 • ДокументВідкритий доступ
  Середньоквадратичне наближення функцій. Метод найменших квадратів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Молодід, Олександр Кирилович
 • ДокументВідкритий доступ
  Операційні системи. Комп’ютерний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Левченко, Лариса Олексіївна; Шпурик, Вадим Вадимович; Колумбет, Вадим Петрович
  Посібник розроблений на підставі робочої програми кредитного модуля з дисципліни «Операційні системи» та призначений для якісної організації виконання практичних робіт студентами обсягом 36 годин, підвищення розуміння основ побудови та функціонування операційної системи Linux з використанням технології віртуалізації. Призначений для студентів денної форми, які навчаються за спеціальністю 121 – «Інженерія програмного забезпечення», освітньої програми підготовки бакалаврів «Інженерія програмного забезпечення розподілених систем». Спрямований на формування у студентів умінь та навичок з основ роботи у середовищі операційної системи Linux, створення контейнерів (сервісів) за технологією Docker для розробки програмних додатків. Забезпечує студентів необхідними теоретично-методичними знаннями для опанування відповідної теми комп’ютерного практикуму та виконання завдань, запланованих впродовж семестру.
 • ДокументВідкритий доступ
  Теорія графів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Кузьменко, Ігор Миколайович
  Знання способів побудови логічних математичних конструкцій на базі теорії графів, знадобляться всім, хто буде ефективно аналізувати інформацію та створювати ефективні програмні продукти. Поряд з розглядом теоретичних питань, підручник містить приклади і задачі, які допоможуть зрозуміти основні поняття та практичні принципи їх використання. Посібник призначений для студентів та для спеціалістів в області інформаційних технологій, які вивчають теорію графів самостійно.