Програмування із використанням R у статистичних та маркетингових дослідженнях: Навчально-методичний комплекс дисципліни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Навчальний посібник представляє собою навчально-методичний комплекс для розв’язання практичних завдань і закріплення теоретичного матеріалу з дисципліни «Програмування із використанням R» для студентів спеціальності 075 «Маркетинг». У посібнику приділена увага загальним особливостям використання мови програмування R, роз’ясненню способів її застосування для аналізу статистичних даних і вирішення маркетингових завдань. Посібник рекомендовано для самостійної роботи, роботи на практичних і лекційних заняттях, використання в умовах самоосвіти і дистанційного навчання, а також при вивченні таких дисциплін, як «Маркетингові дослідження», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Мови програмування при роботі з великими даними» тощо. Навчальне видання може бути використане під час викладання маркетингових дисциплін студентам інших спеціальностей, а також буде корисним фахівцям з промислового маркетингу.

Опис

Ключові слова

Маркетинг, Програмування, R, RStudio, Інновації, Стартап, Бізнес, Маркетологи, Маркетингові дослідження, Статистика, Управління

Бібліографічний опис

Кофанов, О. Є. Програмування із використанням R у статистичних та маркетингових дослідженнях: Навчально-методичний комплекс дисципліни [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» / О. Є. Кофанов, С. О. Солнцев, О. В. Зозульов ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. - Електронні текстові дані (1 файл: 4.74 Мбайт). - Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. - 204 с. - Назва з екрана.

DOI