Системи теплового захисту напівпровідникових перетворювачів електроенергії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

адаптивні системи теплового захисту, диференційні рівняння стану системи, метод діакоптики, суміщена модель електротеплових процесів, adaptive thermal protection systems, combined model of electrothermal processes, differential system state equations, method of diacoptics, адаптивные системы тепловой защиты, дифференциальные уравнения состояния системы, метод диакоптики, совмещенная модель электротепловых процессов

Бібліографічний опис

Баранюк, Р. А. Системи теплового захисту напівпровідникових перетворювачів електроенергії : дис. … канд. техн. наук : 05.09.12 – напівпровідникові перетворювачі електроенергії / Баранюк Роман Андрійович. – Київ, 2017. – 150 л.

DOI