Проблема темної речовини i поправки за кривиною у теорiї гравітації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

темна енергiя, темна матерiя, рiвняння Айнштайна, модифiкованi теорiї гравiтацiї, кривi обертань

Бібліографічний опис

Наказной, П. О. Проблема темної речовини i поправки за кривиною у теорiї гравітації / П. О. Наказной, Т. Л. Завертаний // Матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичні i прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». Секція «Актуальнi питання сучасної фізики», м. Київ, 26-28 травня 2016. – Київ : НТУУ «КПІ». – 2016. – С. 68-71. – Бібліогр.: 15 назв.

DOI