Твердотільні компоненти. Лабораторний практикум

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Завданням запропонованого лабораторного практикуму є ознайомлення з можливостями застосування інструментів компанії NI, від простих прикладів до складних, для дослідження твердотільних електронних компонент

Опис

Ключові слова

мікроелектроніка, твердотільні компонети, мікро- наносистемна техніка, microelectronics, solid components, electronic components engineering

Бібліографічний опис

Осінов, С. М. Твердотільні компоненти. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Мікро- та наноелектроніка» спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» / С. М. Осінов ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. - Електронні текстові дані (1 файл: 3.83 Мбайт). - Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. - 82 с. - Назва з екрана.

DOI