Навчально-методичні матеріали (МЕ)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено підручники, навчальні посібники, практикуми, матеріали до курсів лекцій, програми дисциплін, авторами або укладачами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 51
 • ДокументВідкритий доступ
  Твердотільні компоненти. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Осінов, Сергій Миколайович
  Завданням запропонованого лабораторного практикуму є ознайомлення з можливостями застосування інструментів компанії NI, від простих прикладів до складних, для дослідження твердотільних електронних компонент
 • ДокументВідкритий доступ
  Мікроелектроніка. Логічні інтегральні мікросхеми на основі МДН-транзисторів. Домашня контрольна робота
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Королевич, Любомир Миколайович; Мачулянський, Олександр Вікторович; Шевлякова, Ганна Вікторівна
  Навчальний посібник узгоджений з навчальною програмою дисципліни «Мікроелектроніка» та забезпечує виконання домашньої контрольної роботи з цієї дисципліни. У посібнику викладено методики розрахунку параметрів елементів логічних інтегральних схем, конструктивно-технологічні рекомендації щодо розробки топології мікросхем на основі МДН-транзисторів та загальні вказівки до виконання та оформлення роботи. Посібник призначений для здобувачів ступеня бакалавра, які навчаються за освітньою програмою «Мікро- та наноелектроніка» спеціальності 153 Мікро- та наносистемна техніка.
 • ДокументВідкритий доступ
  Мікроелектроніка. Елементи напівпровідникових інтегральних мікросхем. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Королевич, Любомир Миколайович; Мачулянський, Олександр Вікторович; Шевлякова, Ганна Вікторівна
  У посібнику відповідно до силабусу з дисципліни "Мікроелектроніка" розглянуто особливості реалізації як пасивних так і активних елементів напівпровідникових інтегральних мікросхем. Значну увагу приділено методам визначення основних параметрів та характеристик елементів інтегральних структур. Навчальний посібник призначений для здобувачів ступеня бакалавра, які навчаються за освітньою програмою «Мікро- та наноелектроніка» спеціальності 153 Мікро- та наносистемна техніка
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологічні основи електроніки. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Мачулянський, Олександр Вікторович
  Навчальний посібник узгоджений з навчальною програмою дисципліни «Технологічні основи електроніки» та забезпечує виконання лабораторного практикуму з цієї дисципліни. Комплексний лабораторний практикум призначений для розвитку та закріплення знань та навичок необхідних при виконанні технологічних процесів формування виробiв електронної технiки Посібник призначений для здобувачів ступеня бакалавра, які навчаються за освітньою програмою «Мікро- та наноелектроніка» спеціальності 153 Мікро- та наносистемна техніка.
 • ДокументВідкритий доступ
  Мікрохвильова електроніка
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Татарчук, Дмитро Дмитрович; Діденко, Юрій Вікторович; Поплавко, Юрій Михайлович
  Розглянуто особливості мікрохвиль, основні теоретичні засади електродинаміки, принципи побудови та використання різних видів ліній передачі. Описано конструкції та принципи роботи поширених пристроїв надвисоких частот. Наведено сучасні методи визначення діелектричних параметрів матеріалів. Підручник призначений для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка. Також буде корисним здобувачам ступенів магістра та доктора філософії, науковим та інженерним робітникам, які працюють в галузі мікрохвильової електроніки.
 • ДокументВідкритий доступ
  Матеріали і компоненти мікро- та наносистемної техніки. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Осінов, Сергій Миколайович
 • ДокументВідкритий доступ
  Основи технології виготовлення елементів мікро- та наносистемної техніки. Текст лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Діденко, Юрій Вікторович; Татарчук, Дмитро Дмитрович
 • ДокументВідкритий доступ
  Проєктування напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем. Комп’ютерний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Діденко, Юрій Вікторович; Орлов, Анатолій Тимофійович; Татарчук, Дмитро Дмитрович
 • ДокументВідкритий доступ
  Мікрохвильова електроніка
  (Аверс, 2017) Татарчук, Дмитро Дмитрович; Молчанов, Віталій Іванович; Кобак, Микола Миколайович
 • ДокументВідкритий доступ
  Fundamentals of scientific research in the field of nanomaterials. Основи наукових досліджень в галузі наноматеріалів. Конспект лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Королюк, Дмитро Володимирович
 • ДокументВідкритий доступ
  Основи статистичної обробки даних. Конспект лекцій. Ймовірність і статистика
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Королюк, Дмитро Володимирович
 • ДокументВідкритий доступ
  Магнетики в електроніці. Курс лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Поплавко, Юрій Михайлович; Борисов, Олександр Васильович; Голубєва, Ірина Петрівна; Діденко, Юрій Вікторович
  Розглянуто основні магнітні властивості твердих тіл та їх застосування в електроніці, у тому числі сучасні магнітні електронні прилади для досліджень у біології та медицині. Особлива увага приділяється феромагнетикам, антиферомагнетикам і феримагнетикам. Наведені основи теорії, основні експериментальні дані та технічні характеристики магнітних матеріалів, необхідні для застосування у прикладній фізиці. Описані дослідження нанофізики магнетиків: аналізується вплив структури на фізичні властивості магнітних наноматеріалів і перспективи розвитку нового наукового напрямку – спінтроніки. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за програмою підготовки магістрів за спеціальністю 153 «Мікро- та наносистемна техніка». Може бути використано студентами, аспірантами, інженерами й науковими співробітниками, які спеціалізуються на мікро- та наноелектроніці.
 • ДокументВідкритий доступ
  Статистична фізика. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021-06) Коваль, Вікторія Михайлівна
  Метою навчального посібнику є ознайомлення на практиці студентів з різними способами статистичного опису систем багатьох частинок – газів, рідин та твердих тіл. Студентам пропонується ознайомитись з короткими теоретичними відомостями на початку кожного розділу. В навчальному посібнику наводяться розв’язки основних задач курсу з наступних тем: Випадкові величини та закони їх розподілу, Фазовий простір та його властивості, Мікроканонічний та канонічний ансамбль Гіббса, Розподіл Максвелла-Больцмана, Розрахунок ідеальних та реальних газів, Розрахунок теплоємності твердого тіла. Також в посібнику наприкінці кожного розділу наведені задачі для самостійного розв’язку та відповіді до них.
 • ДокументВідкритий доступ
  Фізичні основи сенсорики. Конспект лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021-06) Коваль, Вікторія Михайлівна
  Метою навчального посібнику є ознайомлення студентів з фізичними ефектами, що лежать в основі роботи сенсорів, та їх основними характеристиками. Студентам пропонуються для вивчення електронні сенсори температури, деформації, вологості, газів, фізіологічних рідин та радіоактивного випромінювання. В лекційному матеріалі передбачено ознайомлення з рядом різних фізичних явищ, що можуть бути використані для реалізації кожного виду сенсора із зазначенням їх порівняльних характеристик з прикладної точки зору. Також в посібнику наведені контрольні запитання для перевірки знань до кожного розділу.
 • ДокументВідкритий доступ
  Об'єктно-орієнтоване програмування мовою Python. Конспект лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Татарчук, Дмитро Дмитрович; Діденко, Юрій Вікторович
  У посібнику викладено основи програмування мовою Python, розглянуто вбудовані типи даних, оператори та базові модулі мови. Особливу увагу приділено засобам об’єктно-орієнтованого програмування мови Python. Окремо розглянуто графічні бібліотеки для розробки сучасного графічного інтерфейсу користувача. Посібник призначений для студентів-бакалаврів, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наноелектроніка», а також всім хто бажає вивчити основи мови програмування Python.
 • ДокументВідкритий доступ
  Мікропроцесори та мікроконтролери. Курс лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Татарчук, Дмитро Дмитрович; Діденко, Юрій Вікторович
  Розглянуто базові принцпипи створення обчислювальних систем на основі мікропроцесорів та мікроконтролерів, класифікацію мікроконтролерів, описано сучасні дротові та бездротові інтерфейси. Детально розглянуто сімейство мікроконтролерів STM32: їх будову та принципи роботи з ними. Посібник призначений для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Мікро- та наноелектроніка» спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка». Також може бути корисним студентам, аспірантам, викладачам для ознайомлення із сучасними тенденціями розвитку мікропроцесорної техніки.
 • ДокументВідкритий доступ
  Фізика напівпровідників. Конспект лекцій (Частина І)
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Ільченко, Валентин Іванович; Обухова, Тетяна Юріївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Фізика твердого тіла. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Ільченко, Валентин Іванович; Обухова, Тетяна Юріївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Функціональна електроніка. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018) Жовнір, Микола Федорович; Іващук, Анатолій Васильович; Обухова, Тетяна Юріївна; Фадєєв, Михайло Сергійович