Виникнення бурякового цукроваріння в Україні. Перші цукроварні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

перші цукроварні України, засновники цукроваріння в Україні, Макошине, Бучак, Трощин, Бершадь, Соколівка, Умань, Орловець, Бобровиця, first sugar factories of Ukraine, the founders of the sugar beet industry in Ukraine, Makoshyne, Buchak, Troshchyn, Bershad, Sokolivka, Uman, Orlovets, Bobrovytsia, первые сахарные заводы Украины, основатели сахароварения в Украине, Макошино, Бучак, Трощин, Бершадь, Соколовка, Умань, Орловец, Бобровица

Бібліографічний опис

Тютюнник Ю. Виникнення бурякового цукроваріння в Україні. Перші цукроварні / Юліан Тютюнник // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 23. – С. 61–71. – Бібліогр.: 36 назв.

DOI