Методи досліджень та обробки у видавництві та поліграфії: курс лекцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021-11-11

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

методи досліджень деталей поліграфічного устаткування, оброблення зміцненням поверхонь деталей поліграфічних машин, якість поверхонь деталей поліграфічного устаткування, методи абразивного оброблення

Бібліографічний опис

Методи досліджень та обробки у видавництві та поліграфії: курс лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня доктора філософії за освітньо-науковою програмою «Видавництво та поліграфія» спеціальності 186 Видавництво та поліграфія / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: П. О. Киричок, Т. Ю. Киричок, Т. А. Роїк, О. І. Бараускєне. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,44 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 210 с. – Назва з екрана.

DOI