Навчально-методичні матеріали (ТПВ)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено підручники, навчальні посібники, практикуми, матеріали до курсів лекцій, програми дисциплін, авторами або укладачами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 71
 • ДокументВідкритий доступ
  Поліграфічні матеріали зі спеціальними властивостями. Лабораторний практикум (2-ге видання, перероблене)
  (КПІ ім. І. Сікорського, 2023) Золотухіна, К. І.
  Навчальний посібник відповідає силабусу дисципліни «Поліграфічні матеріали зі спеціальними властивостями» спеціальності 186 Видавництво та поліграфія освітньо-професійної програми «Технології друкованих і електронних видань» підготовки студентів навчально-наукового видавничо-поліграфічного інституту. Наведено комплексні лабораторні роботи для засвоєння майбутнім фахівцем особливостей вибору матеріалів зі спеціальними властивостями для здійснення технологічних процесів із виготовлення поліграфічної, у т. ч. ексклюзивної продукції, організації контролю поточних показників. Навчальний посібник призначений для студентів НН ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського спеціальності 186 Видавництво та поліграфія. Також буде корисним студентам інших ЗВО, які готують фахівців за спеціальністю 186.
 • ДокументВідкритий доступ
  Поліграфічні матеріали зі спеціальними властивостями (2-ге видання, перероблене)
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Золотухіна, К. І.
  Навчальний посібник відповідає силабусу дисципліни «Поліграфічні матеріали зі спеціальними властивостями» спеціальності 186 Видавництво та поліграфія освітньо-професійної програми «Технології друкованих і електронних видань» підготовки студентів навчально-наукового видавничо-поліграфічного інституту. Наведено теоретичний матеріал як курс лекцій до дисципліни «Поліграфічні матеріали зі спеціальними властивостями». Навчальний посібник увиразнює асортимент, технології виробництва, друкарсько-технічні характеристики поліграфічних матеріалів зі спеціальними властивостями, які застосовуються у виробництві друкованої продукції. Містить ґрунтовні пояснення та рекомендації щодо підготовки та застосування матеріалів зі спеціальними властивостями за результатами сучасних аналітичних, теоретичних і експериментальних досліджень взаємодії складників та зміни їх складу, структури і властивостей під упливом чинників друкарського процесу. Посібник включає зміст головних тем лекційного курсу, методичні рекомендації до перевірки знань, комплексні лабораторні роботи для засвоєння майбутнім фахівцем особливостей вибору матеріалів зі спеціальними властивостями для здійснення технологічних процесів із виготовлення поліграфічної, у т. ч. ексклюзивної продукції, організації контролю поточних показників. Навчальний посібник призначений для студентів НН ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського спеціальності 186 Видавництво та поліграфія. Також буде корисним студентам інших ЗВО, які готують фахівців за спеціальністю 186.
 • ДокументВідкритий доступ
  Переддипломна практика здобувачів ступеня бакалавра. Рекомендації до проходження та захисту звіту
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Коротенко, Олена Володимирівна
  Окреслено мету, завдання та зміст практики здобувачів вищої освіти у межах підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Подано вимоги до проходження бакалаврами практики до її захисту. Містить вимоги та зразки документів по оформленню відповідної документації з практики. У додатках уміщено зразки документів з оформлення відповідної документації з практики. Навчальний посібник розрахований для бакалаврів та викладачів закладів вищої освіти зі спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія».
 • ДокументВідкритий доступ
  Технології електронних видань. Частина 1. Вебдизайн. Комп'ютерний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Коротенко, Олена Володимирівна
  Навчальний посібник відповідає силабусу дисципліни «Технології електронних видань. Частина 1. Веб дизайн» спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» освітньої програми «Технології друкованих і електронних видань» підготовки студентів Навчально-наукового видавничо-поліграфічного інституту. Наведено перелік робіт комп’ютерного практикуму. Показано застосування теоретичного матеріалу до розв’язування поставлених практичних завдань відповідно до роботи комп’ютерного практикуму. Навчальний посібник призначений для студентів НН ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського спеціальності 186 Видавництво та поліграфія.
 • ДокументВідкритий доступ
  Практика. Навчальний посібник
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Киричок, Тетяна Юріївна; Коротенко, Олена Володимирівна; Бараускєне, Оксана Іванівна; Зигуля, Світлана Миколаївна
  Окреслено мету, завдання та зміст практики магістрів у межах підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». Подано вимоги до проходження магістрами практики до її захисту. Містить вимоги та зразки документів по оформленню відповідної документації з практики. У додатках уміщено зразки документів з оформлення відповідної документації з практики. Навчальний посібник розрахований для магістрів та викладачів закладів вищої освіти зі спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія».
 • ДокументВідкритий доступ
  Комп’ютерне моделювання у процесах поліграфічного виробництва. Практикум - ділова гра «Поліграфічні підприємства: моделювання запуску та функціонування»
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Хмілярчук, Ольга Іларіонівна
  Навчальне видання містить завдання, що спрямовані на вивчення особливостей моделювання запуску та функціонування поліграфічних підприємств. Знання основ моделювання та вміння системно мислити при моделюванні процесів необхідні практично будь-якому інженеру-розробнику. Застосування методів моделювання дають змогу скоротити час на підготовку до виробництва, прогнозувати ефективність прийнятих рішень, уникнути або ж звести до мінімуму кількість помилок, ефективно використовувати потужності обладнання та підприємства в цілому. Опанувавши курс, студент зможете визначати критерії для вибору оптимального варіанту технології; оцінювати ефективність процесу виробництва видань/паковань; визначати оптимальну послідовність запуску продукції в виробництво; моделювати поліграфічний виробничий процес з системних позицій. Вивчення дисципліни посилює здатність до сприйняття, узагальнення та аналізу інформації; ефективного управління процесами виробництва, наприклад: оптимізації етапів виробництва; складання техніко-економічної моделі виробництва; визначення оптимального порядку запуску продукції у виробництво тощо. Рекомендовано для студентів закладів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія».
 • ДокументВідкритий доступ
  Інженерно-технічне забезпечення видавничо поліграфічного виробництва. Частина 1. Проєктування інфраструктури виробництва. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Зигуля, Світлана Миколаївна; Бараускєне, Оксана Іванівна
  Навчальний посібник відповідає силабусу дисципліни «Інженерно-технічне забезпечення видавничо-поліграфічного виробництва. Частина 1. Проєктування інфраструктури виробництва» спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» освітньої програми «Технології друкованих і електронних видань» підготовки студентів навчально-наукового видавничо-поліграфічного інституту. Подано методику практичних завдань для виробничих розрахунків та інженерно-технічного забезпечення з метою практичного застосування теоретичного матеріалу. Навчальний посібник призначений для студентів ННВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського спеціальності 186 Видавництво та поліграфія. Також буде корисним студентам інших ЗВО, які готують фахівців за спеціальністю 186.
 • ДокументВідкритий доступ
  Інженерно-технічне забезпечення видавничо-поліграфічного виробництва. Частина 1. Проєктування інфраструктури виробництва. Домашня контрольна робота
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Зигуля, Світлана Миколаївна; Бараускєне, Оксана Іванівна
  Навчальний посібник відповідає силабусу дисципліни «Інженерно-технічне забезпечення видавничо-поліграфічного виробництва. Частина 1. Проєктування інфраструктури виробництва» спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» освітньої програми «Технології друкованих і електронних видань» підготовки студентів навчально-наукового видавничо-поліграфічного інституту. Подано методику виконання домашньої контрольної роботи з метою практичного застосування теоретичного матеріалу. Навчальний посібник призначений для студентів ННВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського спеціальності 186 Видавництво та поліграфія. Також буде корисним студентам інших ЗВО, які готують фахівців за спеціальністю 186.
 • ДокументВідкритий доступ
  Проєктування технологічних комплексів створення електронних видань. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Золотухіна, Катерина Ігорівна
  Навчальний посібник відповідає силабусу дисципліни «Проєктування технологічних комплексів створення електронних видань» спеціальності 186 Видавництво та поліграфія освітньо-професійної програми «Технології друкованих і електронних видань» підготовки студентів навчально-наукового видавничо-поліграфічного інституту. Наведено перелік практичних індивідуальних завдань, які ґрунтуються на застосуванні знань та навичок, отриманих під час вивчення теоретичного матеріалу та аналізу ринку. Навчальний посібник призначений для студентів НН ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського спеціальності 186 Видавництво та поліграфія. Також буде корисним студентам інших ЗВО, які готують фахівців за спеціальністю 186.
 • ДокументВідкритий доступ
  Магістерська дисертація: рекомендації до змісту і структури
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського., 2023) Киричок, Тетяна Юріївна; Палюх, Олександр Олександрович; Хмілярчук, Ольга Іларіонівна; Чепурна, Катерина Олександрівна; Бараускєне, Оксана Іванівна; Зигуля, Світлана Миколаївна; Розум, Тетяна Володимирівна; Золотухіна, Катерина Ігорівна; Зоренко, Ярослав Володимирович
  Наведено рекомендації до структури, обсягу, змісту, оформлення та захисту магістерських дисертацій з урахуванням специфіки спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» освітньої програми «Технології друкованих і електронних видань». Викладено відомості щодо організації випускної атестації здобувачів ступеня магістра, порядок допуску магістерських дисертацій до захисту перед екзаменаційною комісією. Рекомендовано як навчальний посібник до використання у навчальному процесі підготовки здобувачів ступеня магістра денної та заочної форм навчання спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» за освітньо-професійною програмою «Технології друкованих і електронних видань» НН ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • ДокументВідкритий доступ
  Наукова робота за темою магістерської дисертації. Курс лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Роїк, Тетяна Анатоліївна
  У теорії і практиці сучасної вищої школи накопичено великий науковий потенціал, який має лягти в основу формування нової формації науково- компетентних фахівців, що творчо мислять, вільно орієнтуються в інформаційному просторі, самостійно опановують світоглядні парадигми. У навчальному посібнику висвітлені теоретичні засади науково-дослідної діяльності, а також надані конкретні рекомендації щодо виконання окремих видів наукових, навчально-дослідних, дисертаційних та інших робіт. Відображено структуру і методи наукових досліджень, наведено особливості викладу наукових результатів. Розглянуто роль науки і наукових досліджень у сучасному світі, питання технології виконання наукового дослідження молодими науковцями. У заключному розділі значна увага відведена технічному оформленню наукових результатів та підготовці магістерських дисертацій. Навчальний посібник призначений для здобувачів ступеня магістра, що навчаються за спеціальністю 186 «Видавництво та полігУ теорії і практиці сучасної вищої школи накопичено великий науковий потенціал, який має лягти в основу формування нової формації науково- компетентних фахівців, що творчо мислять, вільно орієнтуються в інформаційному просторі, самостійно опановують світоглядні парадигми. У навчальному посібнику висвітлені теоретичні засади науково-дослідної діяльності, а також надані конкретні рекомендації щодо виконання окремих видів наукових, навчально-дослідних, дисертаційних та інших робіт. Відображено структуру і методи наукових досліджень, наведено особливості викладу наукових результатів. Розглянуто роль науки і наукових досліджень у сучасному світі, питання технології виконання наукового дослідження молодими науковцями. У заключному розділі значна увага відведена технічному оформленню наукових результатів та підготовці магістерських дисертацій. Навчальний посібник призначений для здобувачів ступеня магістра, що навчаються за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія», також може бути корисним для технічних спеціальностей вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться методичними підходами до виконання наукових досліджень.
 • ДокументВідкритий доступ
  Вступ до спеціальності. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Талімонова, Надія Леонідівна; Клименко, Тетяна Євгенівна; Назаренко, Олена Володимирівна
  У навчальному посібнику наведено перелік практичних робіт, що ставлять за мету закріплення та поглиблення теоретичних знань, формування у студентів здатностей засвоєння основних понять, термінології, принципів поліграфічного виробництва, вміння класифікувати поліграфічну продукцію за її ознаками, розрізняти основні види друку, визначати основні етапи виготовлення поліграфічної продукції, вміння розраховувати обсяг друкованої продукції у авторських, обліково-видавничих, умовних друкарських аркушах. Навчальний посібник призначений для здобувачів ступеня бакалавра, що навчаються за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія» також може бути корисним для інших факультетів, навчальних інститутів та зацікавлених осіб.
 • ДокументВідкритий доступ
  Технології видавництв та поліграфії. Курсова робота
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Зигуля, Світлана Миколаївна; Зоренко, Оксана Володимирівна; Талімонова, Надія Леонідівна; Чепурна, Катерина Олександрівна
  В навчальному посібнику наведено рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Технології видавництв та поліграфії». Сукупність завдань, які пропонуються до виконання, сприятимуть конкретизації та поглибленню набутих знань, умінь і навичок з конструювання видань, розробки технологічних процесів додрукарської підготовки видань, друкарських та післядрукарських процесів; проєктуванню необхідних технологічних схем виготовлення друкованої книжкової продукції з вибором відповідного обладнання та матеріалів. Навчальний посібник рекомендовано для студентів закладів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія».
 • ДокументВідкритий доступ
  Методи та засоби автоматизованого проєктування об’єктів поліграфії. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Хмілярчук, Ольга Іларіонівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Проєктування паковань. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Хмілярчук, Ольга Іларіонівна
  Навчальне видання містить практичні завдання, що спрямовані на вивчення особливостей проєктування паковань, а також особливостей їх підготовки засобами спеціалізованого програмного забезпечення. Наявний широкий спектр завдань для самостійного виконання та самоконтролю сприяє засвоюванню набутих знань, умінь і навичок проєктування паковань. Рекомендовано для студентів закладів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія», освітньої програми «Технології друкованих і електронних видань».
 • ДокументВідкритий доступ
  Цифрове відеовиробництво. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Золотухіна, Катерина Ігорівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Практичний дизайн паковань та етикеток. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Золотухіна, Катерина Ігорівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Практичний дизайн паковань та етикеток. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Золотухіна, Катерина Ігорівна; Мельниченко, Світлана Олексіївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Технології опрацювання графічної інформації. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Чепурна, Катерина Олександрівна; Хмілярчук, Ольга Іларіонівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Матеріали видавничо-поліграфічного виробництва: видавничо-поліграфічні матеріали. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Роїк, Тетяна Анатоліївна; Морозов, Андрій Сергійович