SCADA-системи. Практикум. Частина 1

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

В 1-й частині практикуму розглядаються питання, присвячені дослідженню: основних властивостей, мнемосхем і бази даних приладів SCADA-системи Smart ReView version 1.0, основних властивостей, мнемосхем і Редактора FBD-програм АЛЬФА version 2.0 SCADA-системи Visual Intellect version 2.0, основних властивостей Редактора візуалізації CoDeSys version 2.3 і його елементів візуалізації, зокрема, елемента візуалізації Прямокутник (Rectangle). Практикум призначений для здобувачів ступеня бакалавра за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» спеціальності 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка (151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології), а також всім, хто цікавиться SCADA-системами.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

SCADA-системи. Практикум. Частина 1 [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» спеціальності 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка (151 Авто-матизація та комп’ютерно-інтегровані технології) / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; ук-лад.: С. М. Лісовець, В. Г. Здоренко. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,14 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 84 с. – Назва з екрана.

DOI