Навчально-методичні матеріали (КІТВП)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено підручники, навчальні посібники, практикуми, матеріали до курсів лекцій, програми дисциплін, авторами або укладачами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 61
 • ДокументВідкритий доступ
  SCADA-системи. Практикум. Частина 2
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Здоренко, Валерій Георгійович; Лісовець, Сергій Миколайович
  В 2-й частині практикуму розглядаються питання, присвячені дослідженню: основних властивостей Редактора візуалізації CoDeSys Version 3.5, а також перемикання між візуаліза-ціями, діалогових вікон, фреймів, анімації, багатомовних візуалізацій, керування доступом до елементів візуалізації, Менеджера рецептів і перетворення значень змінних в Редакторі ві-зуалізації CoDeSys Version 3.5. Практикум призначений для здобувачів ступеня бакалавра за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в прила-добудуванні» спеціальності 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робо-тотехніка (151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології) і освітньо-професійною програмою «Інформаційні вимірювальні технології» спеціальності 175 Інфор-маційно-вимірювальні технології (152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка), а також всім, хто цікавиться SCADA-системами.
 • ДокументВідкритий доступ
  SCADA-системи. Практикум. Частина 1
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Лісовець, Сергій Миколайович; Здоренко, Валерій Георгійович
  В 1-й частині практикуму розглядаються питання, присвячені дослідженню: основних властивостей, мнемосхем і бази даних приладів SCADA-системи Smart ReView version 1.0, основних властивостей, мнемосхем і Редактора FBD-програм АЛЬФА version 2.0 SCADA-системи Visual Intellect version 2.0, основних властивостей Редактора візуалізації CoDeSys version 2.3 і його елементів візуалізації, зокрема, елемента візуалізації Прямокутник (Rectangle). Практикум призначений для здобувачів ступеня бакалавра за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» спеціальності 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка (151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології), а також всім, хто цікавиться SCADA-системами.
 • ДокументВідкритий доступ
  Основи біоніки. Конспект лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Клочко, Т. Р.
  Навчальний посібник є конспектом лекцій з курсу «Основи біоніки». Розглянуто основні підходи до створення біонічних об’єктів, пов’язаних з розробкою автоматизованих систем, зокрема медичного, виробничого призначення. Обґрунтувано підходи до створення модулів автоматизованих систем з огляду на біонічні моделі, особливості їх конструкції та принципи функціонування. Призначено для освітніх установ, які зорієнтовані на підготовку фахівців у галузі автоматизації інтегрованих засобів і систем, для спеціальних курсів підвищення кваліфікації фахівців галузі приладобудування. Для здобувачів ступеня бакалавра за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерноінтегровані системи та технології в приладобудуванні» спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (174 «Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка») з навчальної дисципліни «Основи біоніки».
 • ДокументВідкритий доступ
  Конструювання механотронних модулів. Точність механотронних модулів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Тимчик, Г. С.; Скицюк, В. І.; Клочко, Т. Р.
  Визначено проблеми втрати точності механотронних модулів при застосуванні в умовах виробництва. Розглянуто низку фізичних чинників впливу на точність мехатронних модулів автоматизованих інтегрованих систем керування виробничими процесами. Обгрунтовано засади підвищення точності роботи механотронних модулів. Призначено для освітніх установ, які зорієнтовані на підготовку фахівців у галузі автоматизації інтегрованих засобів та систем, а також робототехніки. Для здобувачів ступеня бакалавра за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (174 «Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка»).
 • ДокументВідкритий доступ
  Методи оптимізації процесів і систем. Конспект лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Клочко, Т. Р.
  Навчальний посібник є конспектом лекцій з курсу «Методи оптимізації процесів і систем». Розглянуто основні методи та підходи до оптимізації функціонування автоматизованих систем, які застосовують у промислових умовах, в медичних роботизованих комплексах. Моделювання оптимізаційного апарату надає можливості застосування для підвищення якості проведення технологічних процесів в умовах автоматизації. Призначено для освітніх установ, які зорієнтовані на підготовку фахівців у галузі автоматизації інтегрованих засобів і систем, для спеціальних курсів підвищення кваліфікації фахівців галузі приладобудування. Для здобувачів ступеня магістра за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерноінтегровані системи та технології в приладобудуванні» спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (174 «Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка») з навчальної дисципліни «Методи оптимізації процесів і систем».
 • ДокументВідкритий доступ
  Гнучкі виробничі системи. Конспект лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Шевченко, Вадим Володимирович; Тимчик, Григорій Семенович
  Навчальний посібник «Гнучкі виробничі системи» містить інформацію про фундаментальні основи і визначення в області сучасних засобів автоматизації обробки та транспортування деталей, надає інформацію про основи гнучких виробничих систем, конструктивні особливості та переваги використання гнучких виробничих систем, програмування верстатів з ЧПК, містить відомості про промислові роботи, транспортні механізми, а також складське та інструментальне забезпечення гнучких виробничих систем. Присвячений для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» спеціальності 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка.
 • ДокументВідкритий доступ
  Технології складання в автоматизованому виробництві. Комп'ютерний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Стельмах, Наталія Володимирівна
  Навчальний посібник призначено для здобувачів ступеня бакалавра приладобудівного факультету, які навчаються за спеціальністю 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» та спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології». В посібнику включено комп’ютерні практикуми, їх тематику, мету, зміст, етапи роботи, завдання та контрольні питання. Розглянуто послідовність, методику та приклади виконання завдань практикуму, наведено вимоги щодо оформлення протоколу готових робіт та процесу їх захисту. Наведені в навчальному посібнику матеріали будуть корисними при виконанні розрахункових робіт, курсовому та дипломному проектуванні студентами спеціальності 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» та спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» .
 • ДокументВідкритий доступ
  Робототехніка. Практикум. Частина 1
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023-06) Лісовець, Сергій Миколайович; Барилко, Сергій Віталійович
  В 1-й частині практикуму розглядаються питання, присвячені дослідженню: рухів, кінематичної схеми, робочого простору, переміщення і повороту ланки (групи ланок) маніпулятора промислового робота, взаємного зв’язку між положенням інструменту та матрицями переміщення і повороту маніпулятора промислового робота, взаємного зв’язку між швидкістю і прискоренням інструменту та обертами і моментом електричного двигуна електромеханічного приводу шарніра маніпулятора промислового робота, властивостей пневматичного приводу і пневматично-гідравлічного підсилювача, зусиль затискання приводів і утримання схопів маніпуляторів промислових роботів, аналогового і цифрового керування електромеханічним приводом шарніра маніпулятора промислового робота по швидкості. Практикум призначений для здобувачів ступеня бакалавра за освітньо- професійною програмою «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» спеціальності 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка (151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології), а також всім, хто цікавиться робототехнікою.
 • ДокументВідкритий доступ
  Основи автоматизації технологічних процесів. Конспект лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Шевченко, Вадим Володимирович; Тимчик, Григорій Семенович
  Навчальний посібник забезпечує лекційний курс з дисципліни "Основи автоматизації технологічних процесів". Навчальний посібник знайомить студентів з фундаментальними основами і визначеннями в області сучасних засобів автоматизації обробки та транспортування деталей, а також автоматизації контролю та керування технологічними процесами. Чітка структурованість лекцій допоможе студентові швидше і легше оволодіти пропонованим матеріалом та застосовувати набуті уміння при розв’язанні реальних науково технічних задач різного ступеня складності.
 • ДокументВідкритий доступ
  САПР ТП: конспект лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Барандич, Катерина Сергіївна; Вислоух, Сергій Петрович; Філіппова, Марина В'ячеславівна
  Навчальний посібник призначено для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» приладобудівного факультету, які навчаються за освітньою програмою «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» спеціальності 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» та освітньою програмою «Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» спеціальності 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка». В навчальному посібнику розглядаються основні терміни та визначення в області САПР ТП, методологічні та технологічні основи побудови САПР ТП, описано склад, структуру та компоненти автоматизованих систем проєктування, а також основні підходи автоматизації вирішення задач технологічного підготовлення виробництва. Серед них: автоматизація проєктування маршрутних технологічних процесів, технологічних операцій та переходів.
 • ДокументВідкритий доступ
  Комп’ютерне моделювання процесів і систем. Методи оптимізації
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023-02-07) Вислоух, Сергій Петрович; Волошко, Оксана Вячеславіна; Тимчик, Григорій Семенович; Філіппова, Марина В’ячеславівна
  Розглянуто найбільш поширені методи оптимізації, що трапляються під час розв’язання практичних та наукових задач у різних галузях. Наведено основні положення задач аналітичної й чисельної оптимізації та математичного програмування як задач дослідження операцій та алгоритми методів їх комп’ютерного розв’язання. Значну увагу приділено комп’ютерній реалізації розглянутих методів. До кожного розділу надано комплекти завдань для самоконтролю, велику кількість прикладів та контрольні запитання, що сприятиме кращому сприйняттю та засвоєнню матеріалу підручника. Для студентів спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», які вивчають дисципліну «Комп’ютерне моделювання систем і процесів». Може бути використаний під час вивчення дисциплін, що пов’язані з комп’ютерним моделюванням та оптимізацією, а також для наукової роботи студентів, аспірантів, інженерів та вчених.
 • ДокументВідкритий доступ
  Виробнича практика. Організація, проходження та захист звіту
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Бурау, Надія Іванівна; Безуглий, Михайло Олександрович; Киричук, Юрій Володимирович; Філіппова, Марина В'ячеславівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологія оптичного приладобудування. Конспект лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Тимчик, Григорій Семенович
 • ДокументВідкритий доступ
  Мікроконтролери та мікропроцесорна техніка. Курсова робота
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Вонсевич, Костянтин Петрович; Безуглий, Михайло Олександрович
 • ДокументВідкритий доступ
  Мікроконтролери та мікропроцесорна техніка. Лабораторні роботи
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Вонсевич, Костянтин Петрович; Безуглий, Михайло Олександрович
 • ДокументВідкритий доступ
  Проєктування комп'ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем. Конспект лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Здоренко, Валерій Георгійович; Защепкіна, Наталія Миколаївна; Барилко, Сергій Віталійович; Войченко, Геннадій Іванович; Лісовець, Сергій Миколайович; Маркіна, Ольга Миколаївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Аналіз вимірювальних сигналів. Комп’ютерний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Вонсевич, Костянтин Петрович; Безуглий, Михайло Олександрович
 • ДокументВідкритий доступ
  Технології розроблення програмного забезпечення. Частина 1. Життєвий цикл програмного забезпечення
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Цибульник, Сергій Олексійович; Барандич, Катерина Сергіївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Комп’ютерне моделювання: системи і процеси
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Кравченко, Ігор Володимирович; Микитенко, Володимир Іванович; Тимчик, Григорій Семенович
 • ДокументВідкритий доступ
  Лазерні технології. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Тимчик, Григорій Семенович; Богатирьова, Галина Вікторівна; Мамута, Марина Сергіївна