Іноземна мова професійного спрямування. Banking

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

англійська мова

Бібліографічний опис

Іноземна мова професійного спрямування. Banking [Електронний ресурс] : практикум для студентів IV курсу факультету менеджменту та маркетингу напрямів підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030507 «Маркетинг» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Я. С. Грищенко, З. П. Овчаренко. – Електронні текстові данні (1 файл: 11,7 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 89 с. – Назва з екрана.

DOI