Нова публічна дипломатія у світовому сприйнятті образу держави (на прикладі Республіки Корея)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Айс Принт

Анотація

Опис

Ключові слова

Республіка Корея, середня потужність, м’яка сила, нова публічна дипломатія, Republic of Korea, the average power, soft power, the new public diplomacy

Бібліографічний опис

Матлай Л. С. Нова публічна дипломатія у світовому сприйнятті образу держави (на прикладі Республіки Корея) / Матлай Л. С. // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право : збірник наукових праць. – 2014. – № 3/4 (23/24). – С. 162–165. – Бібліогр.: 8 назв.

DOI