Проектування інформаційних систем: Загальні питання теорії проектування ІС. Конспект лекцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

інформаційна система, програмне забезпечення, технічне завдання, технологія проектування інформаційних систем

Бібліографічний опис

Проектування інформаційних систем: Загальні питання теорії проектування ІС. Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. О. C. Коваленко, Л. М. Добровська. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,31 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 192 с. – Назва з екрана.

DOI