Алгоритмізація та програмування. Практикум

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Кредитний модуль “Алгоритмізація та програмування” студенти вивчають на першому курсі в першому семестрі і він є необхідним практичним і теоретичним фундаментом для фахівців з інформаційних технологій, передбачає навчання студентів проектування алгоритмів і розробки програм з використанням сучасних технологій програмування, освоєння роботи на сучасних обчислювальних засобах. Подано завдання до практичних занять, зразки їхнього виконання. Базовою мовою навчання є мова програмування С. Посібник призначений для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю “Комп’ютерні науки”, а також для тих, хто вивчає програмування самостійно.

Опис

Ключові слова

інформаційні технології, мова програмування С, структурне програмування, Microsoft Visual Studio, розробка алгоритмів, проектування програм

Бібліографічний опис

Кублій, Л. І. Алгоритмізація та програмування. Практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки” / Л. І. Кублій ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,46 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 209 с. – Назва з екрана.

DOI