Інформаційно-вимірювальні пристрої. Лабораторний практикум

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Навчальний посібник містить усі необхідні здобувачу вищої освіти відомості щодо підготовки до виконання, виконання та захисту лабораторних робіт з освітнього компоненту «Інформаційно-вимірювальні пристрої-2. Основи проєктування» за спеціальністю 173 Авіоніка. Лабораторні роботи присвячено дослідженню властивостей і похибок скалярних та векторних вимірювальних перетворювачів сучасних інформаційно-вимірювальних систем бортової авіоніки, методів та засобів забезпечення їх точності і працездатності в умовах наближених до реальних умов експлуатації, а також особливостей їх застосування в системах керування рухомих об’єктів. Виконання лабораторних робіт формує у здобувачів вищої освіти практичні здатності, передбачені освітньою програмою «Системи керування літальними апаратами та комплексами» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Черняк, М. Г. Інформаційно-вимірювальні пристрої. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Системи керування літальними апаратами та комплексами» спеціальності 173 Авіоніка / М. Г. Черняк ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. - Електронні текстові дані (1 файл: 7.04 Мбайт). - Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. - 172 с. - Назва з екрана.

DOI