Стохастичні інвестиції фінансування інновацій на промислових підприємствах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

фінансовий потенціал, ринок цінних паперів, інвестиційна діяльність, фінансові ресурси цінних паперів, портфельні інвестиції, інноваційне фінансування, financial strength, the stock market, investment, financial resources of securities, portfolio investment, innovative financing, финансовый потенциал, рынок ценных бумаг, инвестиционная деятельность, финансовые ресурсы ценных бумаг, портфельные инвестиции, инновационное финансирование

Бібліографічний опис

Єрешко Ю. О. Стохастичні інвестиції фінансування інновацій на промислових підприємствах / Єрешко Ю. О., Яловий Г. К. // Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 11. – С. 512–521. – Бібліогр.: 16 назв.

DOI