Біофізика. Лабораторний практикум

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Подано лабораторні роботи з дисципліни «Біофізика», короткі відомості, формули та рівняння з фізичних, фізико-хімічних, фізіологічних процесів, що протікають в біологічному середовищі, а також контрольні запитання для вивчення та засвоєння основних розділів курсу, самоконтролю та самостійної роботи. Наведено довідковий матеріал до виконання лабораторних робіт та розуміння фізичних процесів у живому організмі й систематизовані матеріали з реакції біологічного об’єкта на фізичні поля та сигнали. Розглянуто структурні та принципові схеми апаратів і приладів та методик вимірювання, послідовність виконання роботи та математичне опрацювання отриманих результатів й їхні похибки. Для викладачів, студентів та аспірантів вищих навчальних закладів з інженерно-медичного та біологічного напряму підготовки, а також наукових та інженерно-технічних працівників, спеціалістів медичного приладобудування і фізіотерапії.

Опис

Ключові слова

біологічний об’єкт, фізичні процеси, біологічні тканини

Бібліографічний опис

Терещенко, М. Ф. Біофізика. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / М. Ф. Терещенко, Г. С. Тимчик, І. О. Яковенко. – Електронні текстові дані: 1 файл: 3,04 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 176 с. – Назва з екрана.

DOI