Економіка і організація виробництва: практикум

Ескіз недоступний

Дата

2022-04-05

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

Підприємство, Основні засоби підприємства, Оборотні засоби підприємства, Кадри та продуктивність праці, Організація оплати праці, Витрати виробництва, Собівартість продукції, Ціни та ціноутворення підприємства, Фінансово-економічні результати діяльності підприємства, Якість і конкурентоспроможність продукції підприємства, Організація виробництва, Прогнозування і планування діяльності підприємства

Бібліографічний опис

Іванова, Т. В. Економіка і організація виробництва: практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 131 Прикладна механіка, 133 Галузеве машинобудування, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 161 Хімічні технології та інженерія, 101 Екологія / Т. В. Іванова, Н. Є. Скоробогатова, К. В. Петренко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 633,5 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 116 с. – Назва з екрана.

DOI